Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

 • Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος διοικήσεως παραγωγής (MRP II) στην εταιρεία SPRAYPACK ABE (2001).
 • Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής δεδομένων εργοστασίου, προγραμματισμού παραγωγής και ελέγχου ποιότητας στα 2 εργοστάσια  της επιχείρησης ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ (1999).
 • Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος διοικήσεως παραγωγής (MRP II) στην εταιρεία DOMUS AE. (1998).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικών αλγορίθμων προγραμματισμού σε σύνθετα περιβάλλοντα παραγωγής / διανομών, ΕΜΠ - Vector - Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως, (1997).
 • Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για ένα σύστημα προγραμματισμού παραγωγής και αποθεμάτων της ΛΙΝΕΤ ΑΕ (1996).
 • Ίδρυση Ομάδας Βιομηχανικού Λογισμικού (Foundation of a Computer Aided Production Management Group), ΕΕΔΕ-ΙΔΙΠ, ΕΜΠ, ΦΑΓΕ ΑΕ, ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΕΜ, DOMUS AE, CCC Greece Ltd, SPEC AE (1994).
 • Έργο INTRACIM (Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ), συνεργασία με την INTRASOFT στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου (1993).
 • Διαχείριση του Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας STRIDE HELLAS. Κλείσιμο και αποτίμηση προγράμματος. ΓΓΕΤ (1992-1994).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος  βραχυπρόθεσμου ελέγχου παραγωγής στην βιομηχανία επίπλων, ΕΜΠ - SATO AE (1992).
 • Μελέτη σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως για την Δ/νση Πωλήσεων Εσωτερικού της ΤΙΤΑΝ ΑΕ, συνεργασία με την DYNASOFT AE (1992).
 • Στρατηγική εισαγωγής της πληροφορικής στην παραγωγή στην εταιρεία WARNER-LAMBERT, συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ΚΑΝΤΩΡ ΕΠΕ (1992).
 • Μελέτη κατάστρωσης προδιαγραφών για τη Μηχανοργάνωση Παραγωγής (σύστημα MRP II) στην εταιρεία επίπλων SATO AE, συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ΚΑΝΤΩΡ ΕΠΕ (1990).
 • Μελέτη των παραγωγικών διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων για την υποστήριξή τους συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία, Ε.Μ. Πολυτεχνείο και Ινστιτούτο Πληροφορικής Κρήτης (1989).
   
Ενέργειες Εγγράφων