Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Καλώς Ήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής (ΕΟΠ) αποτελεί επίσημα θεσμοθετημένο εργαστήριο του Ε.Μ.Π. Ιδρύθηκε το 1962 (ΦΕΚ αριθμός φύλλου 32, Τεύχος 1, 22/02/1962, Διάταγμα 132) και υπάγεται στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο λειτουργεί με βάση το εγκεκριμένο κατά την ίδρυση του κανονισμό λειτουργίας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΜΠ.

Το Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου ενώ παράλληλα αποτελεί τον πυρήνα επίλυσης πολλών προβλημάτων οργάνωσης, διοίκησης της παραγωγής και επιχειρησιακού λογισμικού στις Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Εργαστήριο Οργανώσεως Παραγωγής αποτελεί επί σειρά ετών το σύνδεσμο μεταξύ της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της πρακτικής εφαρμογής των όσων διδάσκονται στα Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Σταδιακά και με την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής στην παραγωγή, το εργαστήριο δραστηριοποιήθηκε στο πεδίο του βιομηχανικού λογισμικού και της υλοποίησής του στην πράξη, σε βιομηχανικούς χρήστες σε θέματα αρχικά προγραμματισμού της παραγωγής και στη συνέχεια σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και των πληροφοριακών συστημάτων στην παραγωγή.

Το εργαστήριο αρχικά εγκαταστάθηκε στα Νέα Κτίρια των Μηχανολόγων Μηχανικών στο κτιριακό συγκρότημα της Πατησίων, ενώ το 1997 το Εργαστήριο μετεγκαταστάθηκε στο κτιριακό συγκρότημα των Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Διαθέτει εργαστηριακούς χώρους συνολικής επιφάνειας 250 m3, εξοπλισμένους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.

Η Αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα εξής:

1. Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται

2. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου

3. Υποστήριξη των διδακτικών αναγκών σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου

4. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

5. Παροχή υπηρεσιών προς βιομηχανικούς χρήστες και ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, υπό την μορφή εκτέλεσης μετρήσεων, ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας αποτελεσμάτων, της σύνταξης γνωματεύσεων και της εκπόνησης μελετών

6. Τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων,  βιβλίων, μονογραφιών

7. Την οργάνωση ημερίδων, συμποσίων ή συναντήσεων με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό

8. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή άλλους επιστημονικούς οργανισμούς που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα

9. Τη συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους οργανισμούς με σκοπό την πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας

Ενέργειες Εγγράφων