Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας & Εφοδιαστικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 


Στο εργαστήριο διεξάγεται το εργαστηριακό μάθημα "Εργαστήριο Επιχειρησιακής Ερευνας". Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο 9ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών Μηχανικού Παραγωγής και περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση Η/Υ. Ο εξοπλισμός και ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται επίσης για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών, καθώς και για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο της Επιχειρησιακής Ερευνας.
 

Ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών
 

Τα τρέχοντα ερευνητικά αντικείμενα που υποστηρίζονται από το εργαστήριο είναι:

  • προγραμματισμός παραγωγής υδροθερμοηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων 
  • προγραμματισμός επενδύσεων σε συτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • προγραμματισμός συντήρησης και έλεγχος αποθεμάτων
  • ανταλλακτικών συντήρησης
  • ελαχιστοποίηση της φύρας κοπής σε διάφορα προβλήματα της βιομηχανίας
  • προβλήματα της θεωρίας αναμονής
  • συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και έμπειρα συστήματα, διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM)
  • μεθοδολογία και προβλήματα βελτιστοποίησης στα πλαίσια του Ριζικού Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR).

Εξοπλισμός
 


Εξυπηρετητής (server) δικτύου Windows NT
14 προσωπικοί υπολογιστές σε δίκτυο Windows NT
Λογισμικό Επιχειρησιακής Ερευνας: XPRESS©, LINGO©.
 

 

Ενέργειες Εγγράφων