Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Έργο ενίσχυσης της υφισταμένης υποδομής του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου ΕΜΠ

LogoEPANΤο Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ME) ολοκληρώνει έργο για την ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του και συγκεκριμένα τη Αίθουσα Ελεγχόμενων Συνθηκώνκατασκευή αίθουσας  ελεγχόμενων συνθηκών ώστε το εργαστήριο να διαπιστευτεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Μέτρο 1.2 “Εθνικό Σύστημα Ποιότητας”, Δράση 1.2.2 “Πιστοποίηση”) με τίτλο: «Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών». Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμισθούν οι προσφερόμενες στην ελληνική βιομηχανία υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας με τον έλεγχο του συνόλου των διαστασιακών και γεωμετρικών ανοχών, κάθε τύπου και μορφής βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Με την διαπίστευση που θα ακολουθήσει το ΜΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο υποστήριξης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να πιστοποιούν τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμένου έργου προβλέπεται η συμπλήρωση της υποδομής του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου σε κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό και διαδικασίες. Το έργο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:

· Την αναβάθμιση της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός χώρου μετρήσεων ακριβείας.

· Την αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου, ώστε αυτός να καταστεί σύγχρονος και να διευρύνει το πεδίο των διαστατικών μετρήσεων που δύνανται να εκτελεστούν.

· Την σύνταξη της τεκμηρίωσης, την εφαρμογή και τον έλεγχο των απαραίτητων διαδικασιών.

Οδηγός για την ενίσχυση της κτιριακής υποδομής είναι η Γερμανική Προδιαγραφή για χώρους μετρήσεων VDI/VDE 2627 Blatt 1, που είναι η μοναδική προδιαγραφή για χώρους μετρήσεων στον κόσμο. Ιδιαίτερο βάρος στο έργο δίνεται στον έλεγχο των δύο βασικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τις διαστατικές μετρήσεις: τη θερμοκρασία και τις ταλαντώσεις, ενώ οι συνθήκες που θα προκύψουν θα είναι:

· Σταθερή θερμοκρασία.

· Απαλλαγή από δονήσεις.

· Ελεγχόμενη υγρασία αέρα.

· Καθαριότητα και απαλλαγή από σκόνη.

· Ικανοποιητικός χώρος για άνετη εργασία.

Η αναβάθμιση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ενός συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο δέχεται πληροφορίες από μια μεγάλη σειρά αισθητήρων κατάλληλα τοποθετημένων στο χώρο για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων στο μέτρο που απαιτείται.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υπάρχοντος θαλάμου μετρήσεων (είχε προβλεφθεί κατά την κατασκευή των κτιρίων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ), αυξάνοντας το υφιστάμενο ωφέλιμο ύψος του κατά ένα μέτρο και δημιουργώντας στο κέντρο του μια αντικραδασμική βάση μεγάλης μάζας, διαστάσεων τέσσερα επί τέσσερα μέτρα. Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται διαμέσου ενός προθαλάμου ώστε να διασφαλίζεται η μη διατάραξη της θερμικής ισορροπίας και η μη είσοδος σωματιδίων σκόνης στο χώρο. Η θερμική ισορροπία του θαλάμου θα διατηρείται από ένα εξελιγμένο σύστημα κλιματισμού, ελεγχόμενο από υπολογιστή, το οποίο θα φροντίζει για τη διατήρηση της θερμοκρασίας εντός του θαλάμου στους 20ºC με ακρίβεια τουλάχιστον δύο δεκάτων του βαθμού Κελσίου. Η είσοδος του αέρα στο χώρο θα γίνεται από το πάτωμα, περιμετρικά του θαλάμου, με ταχύτητα μικρότερη του μισού μέτρου ανά δευτερόλεπτο, και η έξοδος του θα γίνεται από ολόκληρη την (διάτρητη) ψευδοροφή. Τα μετρητικά όργανα θα είναι τοποθετημένα στο κέντρο του θαλάμου πάνω σε μια γρανιτένια πλάκα εφαρμογής μήκους τριών μέτρων, η οποία με τη στιβαρή της κατασκευή και την πάκτωση της επί της αντικραδασμικής βάσης θα εξασφαλίζει την κραδασμική μόνωση που απαιτείται. Η κτιριακή αναβάθμιση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ενός συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο θα δέχεται πληροφορίες από μια μεγάλη σειρά αισθητήρων κατάλληλα τοποθετημένων στο χώρο. Οι αισθητήρες αυτοί περιλαμβάνουν:

· τρία επιταχυνσιόμετρα μεγάλης ευαισθησίας, τοποθετημένα επί της πλάκας εφαρμογής, ένα σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις, για τον έλεγχο των ταλαντώσεων

· δέκα θερμόμετρα ακριβείας τύπου θερμοαντίστασης, τοποθετημένα κοντά στο πάτωμα και την οροφή του θαλάμου, για τον έλεγχο της κατανομής της θερμοκρασίας στο χώρο και την οδήγηση του συστήματος κλιματισμού

· ένα σύστημα θερμομέτρου μεγάλης ακρίβειας τύπου θερμοαντίστασης, τοποθετημένο στο κέντρο του χώρου, για τον έλεγχο και την οδήγηση του συστήματος κλιματισμού και το μηδενισμό (ρύθμιση) των λοιπών αισθητήρων θερμοκρασίας χώρου

· τέσσερα θερμόμετρα επιφάνειας πολύ μεγάλης ακρίβειας, τοποθετημένα επί των μετρητικών οργάνων και των δοκιμίων, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των και την αντιστάθμιση των μετρούμενων τιμών

· έναν αισθητήρα μέτρησης της ταχύτητας του εισερχόμενου αέρα

· έναν αισθητήρα ατμοσφαιρικής σχετικής υγρασίας

· έναν αισθητήρα ατμοσφαιρικής πίεσης

Το σύστημα καταγραφής δεδομένων θα είναι παράλληλης και υψηλού ρυθμού καταγραφής για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων στο μέτρο που απαιτείται (ειδικά για τα επιταχυνσιόμετρα). Θα επεξεργάζεται επίσης τις τιμές της κατανομής της θερμοκρασίας στο χώρο και θα οδηγεί το σύστημα κλιματισμού με σταθμισμένο σήμα ελέγχου. Συνδέεται δε μέσω τοπικού δικτύου με ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου server, ο οποίος θα συλλέγει και θα αποθηκεύει τα δεδομένα, όχι μόνο από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και από τις διενεργούμενες μετρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η αντιστάθμιση των μετρούμενων τιμών πρωτίστως έναντι των θερμοκρασιακών μεταβολών.

Προβλέπεται επίσης ο έμμεσος φωτισμός του θαλάμου μετρήσεων και η πρόβλεψη παροχής πεπιεσμένου αέρα για τις ανάγκες των μετρητικών μηχανών.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005

Η οργάνωση και η προετοιμασία του Εργαστηρίου Δοκιμών του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005 απαιτεί:

· την προσαρμογή της λειτουργίας του εργαστηρίου στα γενικά κριτήρια τεχνικής επάρκειας εργαστηρίων  και δοκιμών, έτσι όπως περιγράφονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005 .

· την καταγραφή όλων των διαδικασιών του εργαστηρίου που σχετίζονται με τα γενικά κριτήρια του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005 , ώστε να προκύψει η τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας. Αυτό θα περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Ποιότητας, Διαδικασίες Ποιότητας και ειδικές Διαδικασίες Ποιότητας για κάθε δοκιμή με τις απαραίτητες Οδηγίες Εργασίας.

· τον σχεδιασμό και την τήρηση αρχείων (εντύπων ή ηλεκτρονικών) που να αποδεικνύουν την εφαρμογή των Διαδικασιών Ποιότητας και των Οδηγιών Εργασίας και  την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό των Εκθέσεων και Πιστοποιητικών που το εργαστήριο θα εκδίδει μετά την διαπίστευσή του.

Ενέργειες Εγγράφων