Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο υποστηρίζει άμεσα
1.  το μάθημα «Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι», 5ο εξάμηνο των Μηχανολόγων Μηχανικών (περίπου 200 σπουδαστές ανά έτος) και περιλαμβάνει 2 εργαστηριακές ασκήσεις. Το μάθημα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.
2.  το μάθημα «Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ», 8ο εξάμηνο κύκλου σπουδών Μηχανικών Παραγωγής (περίπου 50 σπουδαστές ανά έτος) και περιλαμβάνει 4 εργαστηριακές ασκήσεις.

Για να προχωρήσετε σε δήλωση συμμετοχής στις ασκήσεις του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου ή για να ανακτήσετε το υποστηρικτικό υλικό των ασκήσεων, χρειάζεται να έχετε όνομα (username) και συνθηματικό (password) που παρέχονται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ
Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ταυτοποίησης του Κέντρου Δικτύων επιτρέπει σε όλα τα μέλη του ΕΜΠ να ταυτοποιούνται σε ένα σταθερό ασφαλές γνωστό σημείο (https://login.ntua.gr) από οπουδήποτε και να χρησιμοποιούν συνεργαζόμενες υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται ταυτοποίηση εκ νέου. 

Μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες τις παρουσιάσεις των ασκήσεων καθώς και το σχετικό φυλλάδιο κάθε άσκησης στις σελίδες των μαθημάτων στο mycourses.ntua.gr. Παρακαλώ προκειμένου να μεταφερθείτε στη σελίδα δήλωσης προτίμησης για την παρακολούθηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων ή της συμμετοχής σας σε εξέταση,


Ο εξοπλισμός και ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται επίσης
1.  για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών,
2.  για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της μετρολογίας.

Οι 6 εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο Μετροτεχνικό Εργαστήριο παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα συνοπτικά

Α/Α

Τίτλος Άσκησης

Χρησιμοποιούμενα Όργανα

Απαιτούμενες Προδιαγραφές


Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι - 5ο εξάμηνο

1

Έλεγχος Ποιότητας Εξωτερικών Διαστάσεων (Αξόνων)

1.Εξωτερικά Αναλογικά Μικρόμετρα
2.Μηχανικοί Συγκριτές
3.Ελεγκτήρες “Go – No Go”

ΕΛΟΤ EN ISO 20286.01

ΕΛΟΤ EN ISO 20286.02

2

Έλεγχος Ποιότητας Εσωτερικών Διαστάσεων (Τρημάτων)

1.Εσωτερικά Αναλογικά Μικρόμετρα
2.Μηχανικοί Συγκριτές
3.Ελεγκτήρες “Go – No Go”

ΕΛΟΤ EN ISO 20286.01

ΕΛΟΤ EN ISO 20286.02


Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ - 8ο εξάμηνο

3

Έλεγχος Ποιότητας Κοχλιών (Παλαιά Τυποποίηση)

1.Εξωτερικά Αναλογικά Μικρόμετρα
2.Συρματίδια
3.Σπειρόμετρα
4.Ελεγκτήρες  σπειρωμάτων “Go – No Go”

DIN 13

DIN 11

4

Έλεγχος Ποιότητας Κοχλιών (Νέα Τυποποίηση)

1.Εξωτερικά Αναλογικά Μικρόμετρα
2.Εξωτερικά Αναλογικά Μικρόμετρα Σπειρωμάτων
3.Επαφείς
4.Σπειρόμετρα
5.Ελεγκτήρες σπειρωμάτων “Go – No Go”

ISO 68-1

ISO 261

ISO 965-1

ISO 965-2

ISO 965-3

5

Έλεγχος Ποιότητας με μη καταστροφικές μεθόδους

1.Συσκευή Υπερήχων με ανάλογο εξοπλισμό (probes-specimens)

ΕΛΟΤ EN 473

ΕΛΟΤ EN 473 / A1

6

Έλεγχος Ποιότητας με Μετρήσεις Υψηλής Ακρίβειας

1.Μηχανή Μέτρησης Συντεταγμένων (CMM)
2.Μονοαξονική Μηχανή Γενικών Μετρήσεων (ULM)

ISO  17025

ISO  9001

 
 
Ενέργειες Εγγράφων