Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο υποστηρίζει άμεσα τα μαθήματα« Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι» το οποίο είναι υποχρεωτικό στο 5ο εξάμηνο και το μάθημα « Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ» που είναι υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά εξασκούνται σε εργαστηριακές ασκήσεις (μετρήσεις) που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας μηχανουργικών προϊόντων.

Τα στελέχη του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου υποστηρίζουν επίσης τα προπτυχιακά μαθήματα « Διοίκηση Ποιότητας» το οποίο είναι υποχρεωτικό στο 7ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής και « Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής Ι» το οποίο είναι υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής. Τέλος τα στελέχη του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα ακόλουθα μαθήματα (ενδεικτικά) : AthensMBA - Μάνατζμεντ Έργων & Προγραμμάτων, ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ/ΔΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» - «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», ΟΔΙΜ - «Διοίκηση Έργων & Ανάλυση Κινδύνων».

Ο εξοπλισμός και ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται επίσης για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών, καθώς και για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της μετροτεχνίας. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Δικτυακός Τόπος Σελίδων Μαθημάτων Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας

Δικτυακός Τόπος Σελίδων Μαθημάτων Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ενέργειες Εγγράφων