Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Σπουδαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Περιλαμβάνει δανειστική βιβλιοθήκη ειδικευμένη σε θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης, Τεχνολογικής Οικονομικής, Επιχειρησιακής Ερευνας, Διοικήσης Επιχειρήσεων και Εργονομίας. Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών των παραπάνω περιοχών, τα οποία δεν δανείζονται αλλά είναι δυνατή η φωτοτύπησή τους εντός
του Σπουδαστηρίου. Στο Σπουδαστήριο Οργάνωσης λειτουργούν επίσης προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που είναι στη διάθεση των σπουδαστών του Τομέα.
 

Ενέργειες Εγγράφων