Εργαλεία
Βρείτε χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για:
 
 
Home People Faculty Dimitra Voulgaridou

Skip to content. | Skip to navigation

Dimitra Voulgaridou

Studies

2008: PhD Engineer  at the National Technical University of Athens, Faculty of Mechanical Engineering, Sector of Industrial Management and Operations Research.

2003: Diploma (Bachelor + MSc equivalent) in Electrical & Computer Engineering, with expertise in Networks & Communications and Decision Support Systems & Management, from the National Technical University of Athens (2003).

Experience

2006-…: Participation in the project ‘GREEN ENTERPRISE: A Framework for Planning and Implementing Local Level Strategies Serving Sustainable Socio Economic Development’, INTERREG III. 

 

2007-…: Participation in the project ‘Development of an Information System for Natural Risk Management in the Mediterranean-Synarma’, INTERREG III.

 

2006-2007: Participation in the project ‘Επιχειρησιακή γνώση και γνωστικές αγορές για την υποστήριξη συστήματος απόφασης βάσει κινδύνου’. 

 

2004-2007: Participation in the project  ‘Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές’. 

 

Ιανουάριος 2005 – Σεπτέμβριος 2005: Participation in the project ‘Implementation and customization of Microsoft Business Solutions - Navision 3.70’ at Hestia publishing house.

 

Σεπτέμβριος 2004-Δεκέμβριος 2004: Participation in the project ‘Implementation and customization του Microsoft Business Solutions - Navision 3.60’at APIVITA SA

  

Research Interests

 1. Decision Support/ Multicriteria Decision Analysis

 2. Project Management

 3. Supply Chain Management

 4. Operations and Production Management

 5. ERP systems

 

 Selected Publications

 1. Λεώπουλος, Β., Κηρυττόπουλος, Κ., Βουλγαρίδου, Δ. και Διαμάντας, Β., 2007, ‘Η διαδικασία δικτυακής ανάλυσης για την επιλογή της βέλτιστης προσφοράς στην κατασκευαστική βιομηχανία’, κεφάλαιο στο «Ματσατσίνης, Ν. και Ζοπουνίδης, Κ. 2007, Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ.  23-40»

 2.  Mavrotas, G., Kirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2009, ‘Multiple Sourcing Strategies and Order Allocation: an ANP-AUGMECON meta-model’, Supply Chain Management: An International Journal (in print). 

 3. Kirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2008, ‘Supplier selection in pharmaceutical industry: An analytic network process approach’, Benchmarking: An International Journal (BIJ), Emerald, vol. 15 no. 4, pp. 494-516.

 4.  Voulgaridou, D., Kirytopoulos, K. and Leopoulos, V. (2008), ‘Αn analytic network process approach for sales forecasting’, OPERATIONAL RESEARCH: An International Journal (ORIJ), Vol. 8, No.3, pp.235-256.

 5.  Kirytopoulos, K., Voulgaridou, D., Panopoulos, D. and Leopoulos V. (2009), ‘Project termination analysis: Making the right call’, Int. J. of Management and Decision Making, Vol. 10, No, 1/2, pp. 69-90.

 6.  Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2004, “The benefits of e-commerce: A case study of the Greek para-pharmaceutical industry”, Transactions on Systems, World Scientific and Engineering Society Press, Vol. 3, Issue 5, pp. 2288-2293.

 7. Kirytopoulos, K. and Voulgaridou, D. 2009, ‘Applying Group Analytic Network Process (GANP) in Construction Projects’, International Journal of Engineering and Management, Serials, vol. 1 no. 1, pp. 81-89

 8. Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2005, “ERP systems as a component of the electronic supply chain: Classification of implementation risks”, proceedings of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce – IAWTIC’05, ΙΕΕΕ, Vienna, Austria, vol.1, pp. 676-682.

 9. Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2006, “Enterprise Resource Planning systems and Extended Supply Chain Management: Opportunities and Limitations”, proceedings of the fourteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, vol.1, pp. 257-266.

 10. Κirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2008. ‘Integrating Multicriteria Decision Making and Multiobjective Optimization Methods for Supplier Selection’, Proceedings of the Fifteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck 3-7 March, vol. 3, pp. 211-222.

 11.  Voulgaridou, D. and Kirytopoulos, K. (2009), ‘A structured approach towards decision making in new product development’, 38th EMAC Conference, Nantes-France, 26-29 May (accepted).

   

Document Actions