Εργαλεία
Βρείτε χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για:
 
 
Home People Staff Vasilis C. Kapsalis

Skip to content. | Skip to navigation

Vasilis C. Kapsalis

Σπουδές 

  • PhD, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μηχανικός Παραγωγής

Διδακτικό Έργο

  • Διαλέξεις στο μάθημα Τεχνολογική Οικονομική Ι  
  • Διαλέξεις στο μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 
  • Διαλέξεις στο μάθημα Ενεργειακή Διαχείριση

Επαγγελματική Εμπειρία και Διοικητικά καθήκοντα

  • Αφορά στην ιδιότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μελέτες, διαχείριση έργων, ειδικές πραγματογνωμοσύνες και σχεδιασμό αποδοτικών διαδικασιών και υλικών

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες 

  • Τεχνοοικονομική βελτιστοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων
  • Περιβαλλοντική Οικονομική, Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
  • Αποθήκευση και διαχείριση θερμικής ενέργειας, vανοσύνθετα υλικά


Επιλογή δημοσιεύσεων

 
 Άρθρα σε περιοδικά
 
Kapsalis VC (2017) Advances in Magnetic Field Sensors, Journal of Physics Conference Series, 939(1):012026 DOI 10.1088/1742-6596/939/1/012026
 
V. Kapsalis, D. Karamanis (2016) Solar thermal storage and heat pumps with phase change materials, Applied Thermal Engineering, 99, 1212-1224, dx.doi.org/10.2016 j.applthermaleng.2016. 01.071 
 
V. Kapsalis, D. Karamanis (2015) On the effect of roof added photovoltaics on building’s energy performance, Energy and Buildings, 108, 195-204, doi:10.1016/j.enbuild.2015.09.016 
 
Kapsalis et al (2014) Simulation of the cooling effect of the roof-added photovoltaic panels, Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis, 8:1, 41-54 , DOI: 10.1080/17512549.2014.890534
 
D. Karamanis, E. Kyritsi, S. Krimpalis, Ε. Vardoulakis, G. Gorgolis, V. Kapsalis, G. Mihalakakou & N. Ökte (2013) Cooling roofs through low temperature solar-heat transformations in hydrophilic porous materials Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis, 7:2, 235-243, DOI: 10.1080/17512549.2013.865562
 
Κεφάλαια σε βιβλία και συμμετοχή
 
Kapsalis, VC, Aravossis K (2018) Power Engineering: Advances and Challenges Part A, Ch.13 – Thermal Energy Storage Technologies, CRC Press, Taylor and Francis Group, 383-420,   ISBN10 1138705853, ISBN13 9781138705852
 
Karamanis D (2015) Eco-Efficient Materials for Mitigating Building Cooling Needs, Design, Properties and Applications, Ch. 10 - Solar cooling with hydrophilic porous materials for reducing building cooling needs, WP Publishing, 269-305, dx.doi.org/10.1016/B978-1-78242-380-5.00010-8
 
Συμμετοχή σε συνέδρια με κρίση
 
Kapsalis Vasilis, Aravossis K, Kyriakopoulos, G (2018) Investigation of Environmental Services Valuation towards inter-organizational system frameworks of circular economy, European Roundtable for Sustainable Consumption and Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Proceedings, ISBN: 978-618-5271-24-4
 
Kapsalis Vasilis, Aravossis K, Kyriakopoulos, G (2017) Investigation of Environmental Services Valuation towards inter-organizational system frameworks of circular economy, European Roundtable for Sustainable Consumption and Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Abstracts, ΙSBN: 978-618-5271-23-7
 
Kapsalis Vasilis, Fouflias, D, Aravossis, K (2017) Best available Technologies of Food Industry in the circular economy (2017), European Roundtable for Sustainable Consumption and  Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Abstracts, ΙSBN: 978-618-5271-23-7
 
Kapsalis, V.C., Aravossis, K (2016), A Cost Benefit Analysis of hybrid energy efficiency application in buildings, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, Greece, Proceedings
 
Kapsalis V. C. (2016), Advances in Magnetic Field Sensors, 6th International Conference on Materials for Applications for Sensors and Transducers, Athens, Greece
  
Kapsalis, V.C. (2015) Thermal Simulation of BAPVs, Cool Nano ARISTEIA I Project, «Building integrated solar cooling of surfaces with innovative nanocomposites», 1st Solar Open Workshop, Building Integrated Solar Energy Technologies, Athens, Greece
 
Kapsalis, V.C. (2014) Solar cooling technologies, DIDSOLIT-PB Project «Development and Implementation of Decentralized Solar Energy-Related Innovative Technologies for Public Buildings in the Mediterranean Basin Countries» Patras Science Park, Conference Hall, AEIPLUS Institute
 
Kapsalis, VC et al (2013) 34th AIVC 2013 Conference, Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in built environment: The role of ventilation strategies and smart materials, Divani Caravel, 25-26 September, Athens, Greece  
 
Kapsalis, V.C. Energy consumption evolution process (2014) 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, Book of Proceedings, 128 -137, ISBN: 978-618-80361-1-6
 
V. C. Kapsalis et al (2009) Earth Building, Models, Technical aspects, tests and environmental evaluation, 11th International  Conference on Environmental Science and Technology, Chania, Crete, Greece, 3-5 September.
 
Kapsalis et al (2007) Turning steam into savings: the case of a hospital, 5th IMA International Conference on Quantitative Modelling in the Mgmt of Healthcare Proceedings, London, 16 -17.
 
Kapsalis et al, (2006) Energy Saving in Thermal Stations, Energy Conservation Conference Proceedings,  Athens Academy, 254-256.
Document Actions