Αρχική Σελίδα Μηχανικός Παραγωγής Γνωστικό Αντικείμενο

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Περιοχές Δραστηριοποίησης:

 • Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Συνεχής Βελτίωση
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Εφοδιαστική
 • Τεχνολογική Οικονομική
 • Εργονομία & Γνωσιακή Μηχανική
 • Ασφάλεια & Υγιεινή Εργασίας
 • Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας
 • Διοίκηση Έργων & Διαχείριση Κινδύνων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 


Τομείς Εξειδίκευσης: 

 • Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Συνεχής Βελτίωση
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εφοδιαστική
 • Τεχνολογική Οικονομική
 • Εργονομία & Γνωσιακή Μηχανική
 • Ασφάλεια & Υγιεινή Εργασίας
 • Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας
 • Διοίκηση Έργων & Διαχείριση Κινδύνων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εκπόνηση μελετών για την πρόβλεψη της ζήτησης (Forecasting) και τον Έλεγχο των αποθεμάτων (Inventory Control) με την χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων
 • Μελέτη μεθόδων εργασίας στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering)
 • Εκπόνηση μελετών συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων (Benchmarking)
 • Εκπόνηση μελετών βελτιστοποίησης της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση αναδιοργάνωσης που υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής (Logistics & Supply Chain Management)
 • Εκπόνηση μελετών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Management) στα πλαίσια της υλοποίησης στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων
 • Ανάπτυξη μοντέλων αναφοράς (Business Reference Models) για την χρησιμοποίηση τους σαν Business Blueprints κατά την εισαγωγή και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών κλάδων
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems) 
 • Συνεχής Βελτίωση & Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης
 • Σxεδιασμός και αξιολόγηση θέσεων και xώρων εργασίας
 • Μελέτες εργονομικών ελέγχων (ergonomic auditing)
 • Σxεδιασμός διαμεσολαβητών (interfaces) ανθρώπου-μηxανής 
 • Σxεδιασμός και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - ηλεκτρονικών υπολογιστών (human-computer interaction)
 • Χρηστο-κεντρικός σxεδιασμός λογισμικού υποστήριξης σύνθετων νοητικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εργαλείων και χρηστικών προϊόντων
 • Βελτίωση της ανθρώπινης αξιοπιστίας
 • Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας 

Ενέργειες Εγγράφων