Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Δήμητρα Βουλγαρίδου

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Δήμητρα Βουλγαρίδου

Σπουδές
 

 • 2008: Διδάκτωρ Μηχανικός, ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Υποστήριξη αποφάσεων βάσει κινδύνων σε εργοκεντρικές προμήθειες συμπλεγμάτων (clusters) επιχειρήσεων»

 •  2003: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2008-…: Διδάσκουσα με βάση το ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκηση & Επιχειρησιακής Έρευνας.

 • 2008-…: Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος ‘Ειδικά θέματα Μάρκετινγκ-Διαχείριση νέων προϊόντων’, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

 • 2009-...: Αυτόνομη Διδασκαλία του μαθήματος ‘Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής’, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

2008-…: Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Έργα. Κύριος του έργου: ΤΔΠΕΑΕ. Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

2008: Ανάπτυξη μελέτης «Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων» για το «Διαγωνισμό Μελετών Κτηματογράφησης (Β’ Φάση) & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Κύριος του έργου: Τεχνική Εταιρεία Π. Ζαρκαδούλας

 

2006-…: Συμμετοχή στο έργο ‘GREEN ENTERPRISE: A Framework for Planning and Implementing Local Level Strategies Serving Sustainable Socio Economic Development’, INTERREG III. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου απόφασης και λειτουργίας της πράσινης επιχείρησης και επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας: τη διαχείριση των προμηθευτών, τον ανασχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, τον οικολογικό σχεδιασμό νέων προϊόντων και συσκευασιών και την ανακύκλωση, την  επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας και την ανασυσκευσία των εμπορευμάτων για αναδιανομή (reverse/green logistics).  

 

2007-…: Συμμετοχή στο έργο ‘Development of an Information System for Natural Risk Management in the Mediterranean-Synarma’, INTERREG III. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων και την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για τη λήψη σχετικών αποφάσεων και αξιολόγηση των χώρων συγκέντρωσης των πληθυσμών. 

 

2006-2007: Συμμετοχή στο έργο ‘Επιχειρησιακή γνώση και γνωστικές αγορές για την υποστήριξη συστήματος απόφασης βάσει κινδύνου’. Το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε στην εκδοτική επιχείρηση ΕΣΤΙΑ Α.Ε. και είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων της ΕΣΤΙΑΣ σχετικά με την πρόβλεψη πωλήσεων νέων και υπαρχόντων προϊόντων και αντίστοιχα του προγραμματισμού της παραγωγής.

 

2004-2007: Συμμετοχή στο έργο ‘Ανάπτυξη συνεργατικών εργαλείων βασισμένων σε διαδικασίες διαδικτύου για σύνθετες βιομηχανικές εφαρμογές’. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΑΒ, ΓΝΩΜΩΝ, ΖΗΝΩΝ, ΤΕΜΜΑ , ΝΑΞ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που ενδυναμώνει τη συνεργασία των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων και των ΜΜΕ χρησιμοποιώντας εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν.  Το σύστημα αποτελείται από δύο μεγάλα υποσυστήματα: 1. Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που παρέχει τις βέλτιστες λύσεις σχεδιασμού (DSS) για τις συναλλαγές ηλεκτρονικού επιχειρείν, (DSSeT) και 2. Ένα σύστημα σχεδίασης και κατάθεσης προσφορών (Bids) στους πελάτες (BICOM)

 

2003 – 2005: Συμμετοχή στο έργο ‘Διαχείριση διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων βάσει Κινδύνων (management by risk) με υποστήριξη εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν’  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (πράξη: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής. Αντικείμενο του ερευνητικού αυτού έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση διευρυμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (extended supply chain) στο χώρο των (παρα)φαρμακευτικών προϊόντων. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε βασίζεται στη Διαχείριση Κινδύνων (Management by Risk), δίνει τη δυνατότητα της επιλογής της πιο κατάλληλης μεθόδου για κάθε προμηθευόμενο κωδικό και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες σε όλα τα βήματα της αλυσίδας. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάπτυξη Κλειστής Ηλεκτρονικής Αγοράς (e-Marketplace) που επιτυγχάνει να βελτιστοποιεί το κόστος εισαγωγής νέων και υπαρχόντων προϊόντων και τη διάδοση των νέων υπηρεσιών της παραφαρμακευτικής βιομηχανίας.

 

Ιανουάριος 2005 – Σεπτέμβριος 2005: Συμμετοχή στο έργο ‘Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Microsoft Business Solutions - Navision 3.70’ στον Εκδοτικό Οίκο της ΕΣΤΙΑΣ. Ανάδοχος: Συνέργεια Α.Ε.

 

Σεπτέμβριος 2004-Δεκέμβριος 2004: Συμμετοχή στο έργο ‘Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Microsoft Business Solutions - Navision 3.60’στην εταιρία APIVITA AEBE. Ανάδοχος: Συνέργεια Α.Ε.

 

Φεβρουάριος 2004: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιστοσελίδας ΕΦΙΚΤΗ Forum

http://simor.ntua.gr/EFIKTI/index.htm

 

2002-2003: Συμμετοχή στο έργο ‘Ανάπτυξη του λογισμικού λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Δικτύου Δημόσιας Υγείας (πρόγραμμα INTEREG II “Ιδρυση και λειτουργία ΔΙΚΕΔΥ”)’, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του λογισμικού λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Δικτύου Δημόσιας Υγείας για τη διαχείριση (εισαγωγή δεδομένων, παρακολούθηση, αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων) επιδημιολογικών δεδομένων και παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής διαφόρων περιοχών.

 

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Υποστήριξη αποφάσεων/ Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

2. Διαχείριση Έργων

3. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4. Διαχείριση Λειτουργιών και Παραγωγής

5. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων 

 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 1. Λεώπουλος, Β., Κηρυττόπουλος, Κ., Βουλγαρίδου, Δ. και Διαμάντας, Β., 2007, ‘Η διαδικασία δικτυακής ανάλυσης για την επιλογή της βέλτιστης προσφοράς στην κατασκευαστική βιομηχανία’, κεφάλαιο στο «Ματσατσίνης, Ν. και Ζοπουνίδης, Κ. 2007, Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ.  23-40»

 2.  Mavrotas, G., Kirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2009, ‘Multiple Sourcing Strategies and Order Allocation: an ANP-AUGMECON meta-model’, Supply Chain Management: An International Journal (in print). 

 3. Kirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2008, ‘Supplier selection in pharmaceutical industry: An analytic network process approach’, Benchmarking: An International Journal (BIJ), Emerald, vol. 15 no. 4, pp. 494-516.

 4.  Voulgaridou, D., Kirytopoulos, K. and Leopoulos, V. (2008), ‘Αn analytic network process approach for sales forecasting’, OPERATIONAL RESEARCH: An International Journal (ORIJ), Vol. 8, No.3, pp.235-256.

 5.  Kirytopoulos, K., Voulgaridou, D., Panopoulos, D. and Leopoulos V. (2009), ‘Project termination analysis: Making the right call’, Int. J. of Management and Decision Making, Vol. 10, No, 1/2, pp. 69-90.

 6.  Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2004, “The benefits of e-commerce: A case study of the Greek para-pharmaceutical industry”, Transactions on Systems, World Scientific and Engineering Society Press, Vol. 3, Issue 5, pp. 2288-2293.

 7. Kirytopoulos, K. and Voulgaridou, D. 2009, ‘Applying Group Analytic Network Process (GANP) in Construction Projects’, International Journal of Engineering and Management, Serials, vol. 1 no. 1, pp. 81-89

 8. Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2005, “ERP systems as a component of the electronic supply chain: Classification of implementation risks”, proceedings of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies & Internet Commerce – IAWTIC’05, ΙΕΕΕ, Vienna, Austria, vol.1, pp. 676-682.

 9. Leopoulos V., Kirytopoulos K. and Voulgaridou D., 2006, “Enterprise Resource Planning systems and Extended Supply Chain Management: Opportunities and Limitations”, proceedings of the fourteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, vol.1, pp. 257-266.

 10. Κirytopoulos, K., Leopoulos, V. and Voulgaridou, D. 2008. ‘Integrating Multicriteria Decision Making and Multiobjective Optimization Methods for Supplier Selection’, Proceedings of the Fifteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck 3-7 March, vol. 3, pp. 211-222.

 11.  Voulgaridou, D. and Kirytopoulos, K. (2009), ‘A structured approach towards decision making in new product development’, 38th EMAC Conference, Nantes-France, 26-29 May (accepted).

   

Ενέργειες Εγγράφων