Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Δημήτρης Ναθαναήλ

Σπουδές

 • 2005   Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Μηχανικής Γνωστικών Συστημάτων, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 • 1991 Δίπλωμα Προκεχωρημένων Σπουδών (D.E.A.) στην περιοχή της Εργονομίας, Conservatoire National des Arts et Métiers της Γαλλίας 
 • 1990 Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 1991 Bοηθός ερευνητής σε θέματα Εργονομίας στο Laboratoire Sécurité et Conditions de Travail dans la Pêche Maritime LSCTPM (Εργαστήριο Ασφάλειας και Συνθηκών Εργασίας στη Θαλάσσια Αλιεία), Centre de Génie Industrielle – Université de Bretagne Occidentale CGI-UBO 
 • 1992 Eπιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης νέων επιστημόνων σε θέματα Εργονομίας και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.
 • 1995 Eπισκέπτης ερευνητής του Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales MEDES / Centre Nationale des Etudes Spatiales (Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Ερευνών της Γαλλίας) που εδρεύει στην Τουλούζη της Γαλλίας
 • 2003-2008 Διδάσκων (Π.Δ. 407/1980) στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Συστημάτων & Προϊόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (Μαθήματα: Εργονομία, Γνωστική επιστήμη, Διαδραστική Σχεδίαση, Εργασ΄τηριο Βιομηχανικού Σχεδιασμού)
 • 2009 - Λέκτορας επι θητεία στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείου στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής έρευνας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση & Σχεδιασμός Γνωστικών Συστημάτων στη Μηχανολογία»

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε έργα Εργονομικού Σχεδιασμού και αξιολόγησης και σε έργα Ασφάλειας της Εργασίας τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.
 •  Εταίρος στην εταιρία Εργονομία ΕΠΕ Σύμβουλοι Εργονομίας, Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας. Η Εργονομία ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη ελληνική εταιρία που εξειδικεύεται στο αντικείμενο της Εργονομίας και της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (1996 - 2002)
 • Κάτοχος του πιστοποιημένου επαγγελματικού τίτλου Eur.Erg. (European Ergonomist), από το 1998 έως σήμερα

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη μελέτη της ατομικής και συλλογικής εργασίας μέσω υπολογιστών και τις κοινότητες πρακτικής, τη μελέτη σύμικτων γνωστικών συστημάτων, ερμηνευτικές, φαινομενολογικές προσεγγίσεις για την ανάλυση της ανθρώπινης δραστηριότητας με στόχο το σχεδιασμό.

Επιλογή Δημοσιεύσεων

Άρθρα σε περιοδικά

1. Marmaras, N. & Nathanael, D. (2005). Cognitive engineering practice: Melting theory into reality. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 6 (2), pp. 109-127.

2. Nathanael, D. & Vassilakopoulou P. (2009). Actors’ perspectives and capabilities: reflecting on the impact of actors’ interplay on the quality in use of information systems. Cognition Technology & Work 11 (4). pp. 293-301.

3. Marmaras, N., Nathanael, D. & Zarboutis N. (2008). The transition from CRT to LCD monitors: effects on monitor placement and possible consequences in viewing distance and body postures. International Journal of Industrial Ergonomics 38, 7-8, pp. 584-592

4. Nathanael, D. & Marmaras, N. (2008). On the development of work practices: a constructivist model. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 9 (5), pp. 359 – 382.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

1. Marmaras, N. & Nathanael, D. (2005). Workplace Design. In Handbook of Human Factors & Ergonomics, 3rd edition, G. Salvendy (ed.). New York: John Wiley & Sons, p.p. 575 – 590

2. Μαρμαράς Ν. & Ναθαναήλ Δ. (2006). Τα τεχνήματα ως μονάδα ανάλυσης της συλλογικής εργασίας. Στο Εισαγωγή στη συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης Β. Κόμης (Eds.). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

3. Μαρμαράς Ν. & Ναθαναήλ Δ. (2006). Κοινότητες πρακτικής και πληροφοριακά συστήματα. Στο Εισαγωγή στη συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή. Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης Β. Κόμης (Eds.). Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

4.Nathanael, D. & Marmaras, Ν. Work practices and prescription: a key issue for organizational resilience. In Remaining Sensitive to the Possibility of Failure. E. Hollnagel, C. Nemeth, S. Dekker  (eds). Hampshire: Ashgate

Ενέργειες Εγγράφων