Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ηλίας Χατζηλίας

Σπουδές

 • 2003: Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • 1997: Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2008 - Σήμερα: Λέκτωρ Π.Δ. 407/80 - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2004 - 2008: Επίκουρος Καθηγητής - Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΙΒ, IESEG School of Management, Kαθολικό Πανεπιστήμιο Λίλλης, Γαλλία

Επαγγελματική Εμπειρία

1998 - Σήμερα: Σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε έργα:

 • Ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR)
 • Υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων
 • Οργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση τεχνολογιών RFID
 • Αυτοαξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)
 • ΠΕΠ/ΕΣΠΑ (Εμπόριο-Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός, Κοινωνία της Πληροφορίας, URBAN, INTERREG)
 • Κατάρτισης/διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακού νόμου 3299/2004
 • Σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO και HACCP

1998 - Σήμερα: Εισηγητής σεμιναρίων στην ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων), στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ε.Μ.Π. και σε ιδιωτικούς φορείς.

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Oι περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι οι:

 • Διευρυμένοι οργανισμοί (Virtual Enterprises)
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης παραγωγής βασισμένα σε τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Business)
 • Μηχανική επιχειρήσεων (Enterprise Engineering)
 • Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Modelling)
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management)
 • Ηλεκτρονική κυβέρνηση (E-Government)
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας (Cultural Information Systems)
 • Aναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Βusiness Process Reengineering)

 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 1. Hadzilias, E.A., Carugati, A., (2009) “Bridging User Requirements and Cultural Objects: A Process-Oriented Framework for Cultural E-Services”, in Panayiotis Zaphiris, & Chee Siang Ang, City University of London, UK (Ed.): “Cross-Disciplinary Advances in Human Computer Interaction: User Modeling, Social Computing, and Adaptive Interfaces”, IGI Global (ISBN 978-1-60566-142-1).
 2. Hadzilias, E.A. (2008) “Identifying the critical success factors for E-commerce effectiveness: the case of Qatar”, in Allam Ahmed (Ed.): “Business Excellence and Competitiveness in the Middle East and North Africa”, Inderscience Publishers, (ISSN 0-907776-38-8).
 3. Hadzilias, E.A. (2007) "The Cost Factors in E-Taxation Services", in Josef Makolm, Gerti Orthofer (Eds.): "E Taxation: State & Perspectives", Institut für Informatik in Wirtschaft und Verwaltung (ISBN 978-3-85499-191-5).
 4. Carugati, A., Hadzilias, E.A. (2007) "Development of E-Government Services for Cultural Heritage: Examining the Key Dimensions", International Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 3, No. 2, pp. 1-16.
 5. Hadzilias, E.A. (2005) “Integrating ABC and IDEF0 Techniques for the Evaluation of Workflow Management Systems”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Issue 3, Vol. 2, July, pp. 231-236.
 6. Hadzilias, E.A. (2005) "A Methodology Framework for Calculating the Cost of e-Government Services", in M. Böhlen et al. (Eds.): TCGOV 2005, LNAI 3416, IFIP International Federation for Information Processing, Springer, pp. 247–256.
 7. Ponis S.T., Hadzilias E.A., Panayiotou N.A. (2004) "Business Process Engineering with ARIS Simulation – A Case Study of a Call Centre Operation Assessment", WSEAS Transactions on Business and Economics, Issue 4, Vol. 1, October, pp. 338-343.
 8. Hadzilias, E.A. (2004) "Application of the GRAI Architecture for E-Governance Performance Evaluation", WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 5, Vol. 1, November, pp. 1359-1364.
 9. Tatsiopoulos, I.P., Ponis, S.T. & Hadzilias, E.A. (2004) “An E-Releaser of Production Orders in the Extended Enterprise”, Production Planning & Control, Vol. 15, No. 2, March, pp. 119-132.
 10. Hadzilias, E.A. & Vondas, E.A. (2002) “The Role οf E-Commerce Applications in Polycentric Urban Regions Development: A Management Perspective”, Asian Information-Science-Life Journal, Vol.1, No 3, October, Nova Publishers, New York.
 11. Tatsiopoulos, I.P., Ponis, S.T., Hadzilias, E.A. & Panayiotou, N.A. (2002) “Realization of the Virtual Enterprise Paradigm in the Clothing Industry through E-Business Technology”, Journal of Production & Operations Management, Vol. 11,
  No. 4, Winter.
Ενέργειες Εγγράφων