Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος

Σπουδές

 • 2003: Διδάκτωρ Μηχανικός, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Αντικείμενο Διατριβής: «Διαχείριση κινδύνου σε σύνθετα τεχνολογικά έργα κατά τη διαδικασία των προσφορών».
 • 1999 : Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση & Επιχειρησιακή Έρευνα.

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2019-...: ΕΜΠ , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκηση Έργων & Διαχείριση Κινδύνων.
 • 2018-2019: University of South Australia, School of Natural & Built Environments, Αναπληρωτής Καθηγητής (Associate Professor) με γνωστικό αντικείμενο Project Management (Διοίκηση Έργων).
 • 2011-2017: ΕΜΠ  , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων.
 • 2011-2018:  Ελληνικό  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο.  Συνεργαζόμενο  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό (ΣΕΠ) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔXT-61 (Διαχείριση Tεχνικών Έργων).
 • 2007 - 2010: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Ανάλυσης Κινδύνων.
 • 2005 - 2007: ΕΜΠ , Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Διδάσκων (ΠΔ 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα) στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων.
 • 2004 - 2007: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Διδάσκων (ΠΔ 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα) στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Ανάλυσης Κινδύνων.

Επαγγελματική Εμπειρία

2007-... : Έργα ΕΜΠ

2000 - 2007: Σύμβουλος επιχειρήσεων στο πεδίο του Μηχανικού Παραγωγής (ειδίκευση σε: Διοίκηση Έργων, Διαχείριση Κινδύνων, Επιχειρηματικά Σχέδια, Η-εμπόριο)

Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διοίκηση έργων
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Ανάλυση κινδύνων οδικών σηράγγων 
 • Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης

Δημοσιεύσεις

Για πρόσβαση στις δημοσιεύσεις παρακαλώ επιλέξτε μια από τις παρακάτω ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων:

Βάση Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507072384

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Konstantinos_Kirytopoulos

Google Scholar:  https://scholar.google.com.au/citations?user=O9Usnw4AAAAJ&hl=en

Links
Ενέργειες Εγγράφων