Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Κωνσταντίνος Αραβώσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Καθηγητής ΕΜΠ
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσβαση στην προσωπική ιστοσελίδα του  Κ. Αραβώση: http://arvis.simor.ntua.gr

 Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2016-...: Καθηγητής στο Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με γνωστικό αντικείμενο το «Σχεδιασμό Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Επενδύσεων» (Μαθήματα: Τεχνολογική Οικονομική, Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής.
 • 2015 - ...: Επιστημονικός Συνεργάτης στο  COLUMBIA UNIVERSITY – EARTH ENGINEERING CENTER
 • 2015 -...:Διδασκαλία ως επισκέπτης Καθηγητής (Erasmus Exchange) σε σεμινάρια με θέμα: "Circular Economy and its impact on modern business operations" απευθυνόμενα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο IMPERIAL  COLLEGE  LONDON,  Centre for  Environmental Policy /  Business School.
 • 2012-2016: Επίκουρος Καθηγητής στο Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με γνωστικό αντικείμενο το «Σχεδιασμό Διαχείρισης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Επενδύσεων» (Μαθήματα: Τεχνολογική Οικονομική, Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής).
 • 2006-2012: Λέκτορας στο Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με γνωστικό αντικείμενο τη «Διοίκηση Επιχειρηματικού Κινδύνου και Ανάλυση Επενδύσεων» (Μαθήματα: Τεχνολογική Οικονομική, Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής)
 • 1997-2005: Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Μαθήματα: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Οικονομική του Περιβάλλοντος).
 • 1999-…: Καθηγητής στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" - Athens MBA, που συνδιοργανώνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνμε και αυτόνομη διδασκαλία των μαθημάτων: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων.
 • 1987-1995: Επιστημονικός συνεργάτης στο εκπαιδευτικό έργο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εκπαιδευτικό αντικείμενο:  Επιχειρησιακή έρευνα, Συστήματα διαχείρισης έργων και διοικητικής υποστήριξης αποφάσεων, Ανάλυση επενδύσεων, Παραγωγή με τη βοήθεια Η/Υ).  

 Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2007 - 2010: Μέλος Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα εκτελούν κατεδαφιστικά έργα ή εργασίες αφαίρεσης αμιάντου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

(2007 – 2008). Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής για την επιλογή προσωπικού των υπηρεσιών της Γερμανίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
(2009 – 2010) Μέλος Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας του Υπουργείου . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • 2004-2006: Σύμβουλος σε θέματα παρακολούθησης, ελέγχου και επίβλεψης των Ολυμπιακών Έργων και της μετα-ολυμπιακής αξιοποίησής τους του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • 1992-2006: Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑRVIS - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • 1992-…: Εκπόνηση μεγάλου αριθμού μελετών είτε ως ανεξάρτητος μελετητής είτε ως μέλος της ομάδας εκπόνησης για λογαριασμό διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
 • 1991-…: Εισηγητής μεγάλου αριθμού σεμιναρίων για λογαριασμό διαφόρων φορέων, όπως του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΥΠ.ΕΣ.), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης του Τ.Ε.Ε., του Π.Σ.Δ.Μ.-Η. του Κέντρου Καινοτομιών ΕΟΜΜΕΧ, της ΤUV-AUSTRIA EΛΛΑΣ κ.λπ.
 • 1988-1989: Τεχνικός σύμβουλος της ΚΕΦΑ Α.Ε. - Βιομηχανικές Εφαρμογές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών αποκονίασης και μείωσης αέριας ρύπανσης σε βιομηχανίες.
 • 1987-…: Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος (Προγράμματα RETEX, JOULE III - THERMIE, INFO 2000, ΕQUAL, κ.ά.), είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας (Προγράμματα ΠΑΒΕ, RETEX, RECITE II, FORWAST κ.ά.).

 Σπουδές                                                 

 • 1992: Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο την Επιχειρησιακή Έρευνα στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 1987: Msc. in Management Science - Diploma of the Imperial College (DIC) με ειδίκευση στα πεδία Operations Research, Project Management και Investment Analysis, Imperial College - University of London.
 • 1986: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Dipl. Ing.) με ειδίκευση Μηχανικού Παραγωγής (Fertigungstechnik), Πολυτεχνείο Aachen Γερμανίας.

Πρόσθετες Επαγγελματικές Δραστηριότητες

 • 2014 - 2016: Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της 5μελούς Εξεταστικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ – Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας.

 • 2013 -...: Πρόεδρος (Αντιπρόεδρος 2013-2015)  της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ)στην  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ). 

 • 2011 –...: Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: Waste Management (Elsevier B.V.), (SCOPUS & ISI), Waste Management and Research (SCOPUS & ISI),  Environmental Engineering and Management Journal (SCOPUS & ISI),  Science of the Total Environment (Elsevier B.V.), (SCOPUS & ISI), Civil Engineering and Environmental Systems (Taylor & Francis) (SCOPUS & ISI),  International Journal of Sustainable Development and Planning (WIT), (SCOPUS), Resources, Conservation and Recycling (Elsevier B.V.), (SCOPUS & ISI),  Journal of Cleaner Production (Elsevier B.V.), (SCOPUS & ISI).

 • 2011 – 2013:Εμπειρογνώμων και Συντονιστής Ερευνητικής Ομάδας για τον προσδιορισμό τεχνολογικών καινοτομιών και τάσεων στην ελληνική αγορά, στον τομέα «Περιβάλλον» με ετήσια επικαιροποιούμενες αναφορές και στόχο την υποβοήθηση στην ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής και τεχνογνωσίας στη ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΣΕΒ) – ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ.

 • 2010 - ...: Κριτής επιστημονικών άρθρων για το Επιστημονικό Περιοδικό Waste Management Research” του International Solid Waste Association (ISWA).

 • 2008-…: Μέλος του Editorial Board (κριτής επιστημονικών άρθρων από το 2005) του International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT Press, UK.
 • 2008-2010: Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
 • 2005 - ...: Μέλος της Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλοντος  » και Μέλος Ομάδας Εμπειρογνομόνων για την μελέτη της προοπτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος (ΣΕΒ / ΙΟΒΕ / ΕΜΠ)    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ).
 • 2006-…: Πρόεδρος Δ.Σ. (από Απρίλιο 2008) και Γενικός Γρμματέας Δ.Σ. (2006-2008) της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εθνικός εκπρόσωπος της ISWA.
 • 2005-…: Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από το 2012 και Επιμελητής της.
 • 2002-2006: Εκλεγμένος Πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος του στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
 • 1997-1998: Εξωτερικός Αξιολογητής Ενεργειακών Επενδυτικών Σχεδίων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • 1996-1999: Εξωτερικός Αξιολογητής Επενδυτικών Σχεδίων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • 1996-1998: Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων - Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε επιτροπές αξιολόγησης έργων διαφόρων φορέων ως τεχνικός εμπειρογνώμων.
 • 1996-1997: Τακτικό μέλος στην Ανώτατη Τετραμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθειών του ΙΚΑ.
 • 1991-…: Μέλος οργανωτικής - επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος συνεδρίων.

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων τεχνικών έργων,
 • Διοίκηση επιχειρηματικού κινδύνου
 • Τεχνολογική οικονομική
 • Οικονομική του περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικό σχεδιασμό
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων με εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επενδύσεων
 • Αξιολόγηση τεχνολογικών επενδύσεων μεσω Ανάλυσης κύκλου Ζωής (LCA) και Ανάλυσης Ωφέλους-κόστους (CBA)
 • Μεθοδολογίες Σχεδιασμού και Αξιολόγησης συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) σε Επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση έργων Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 • Kamperis A. Aravossis K., Tatsiopoulos I., Sotirchos A., “Decision Support Models for Solid Waste Management: Review and Game-Theoretic Approaches” Waste Management, Vol. 33, pp. 1290-1301 2013.Έχει διακριθεί με το δεύτερο βραβείο στο  ISWA  PUBLICATION AWARD  2013.
 • Aravossis K., Strantzali E., “Decision Making i Renewable Energy Investments: A Review”  Elsevier  “Renewable & Sustainable Energy Reviews Vol. 55 p.p. 885 - 898, 2016.
 •  Aravossis K.,  Fountzoula Ch.  “An analysis of an innovative concept  regarding exchanging recyclable with agricultural products” Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 –  No 11a, p.p. 2890-2894, 2014.
 • Aravossis K., Pavlopoulou Y. "Creating Shared Value with Eco-Efficient and Green Chemical Systems in Ship Operations and in Ballast Water Management". Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 12c, p.p. 3880-3888,2013.
 • Αραβώσης Κ.,  Καρμπέρης Αθ.,  "Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων", σελίδες: 504, Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • Karmperis A., Sotirchos A., Tatsiopoulos I., Aravossis K.,  “Environmental  Project Evaluation IRR – based Decision Support with a Monte Carlo Simulation Algorithm” Civil Engineering and Environmental Systems, Taylor & Francis, published on-line first 08/2012  and in  the Special Issue:  Engineering Optimisation and  Environmental Management Vol. 29, Issue 4, pp., 291 – 299, 2012.
 • Αραβώσης Κ., " Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων: Από την Θεωρία στην Πράξη", σελίδες: 376, Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007. 
 • Αραβώσης Κ., Κούγκολος Αθ., Μπακοπούλου Σ., "Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων", σελίδες: 103, Έκδοση ΑΔΕΔΥ-Κοινωνικό Πολύκεντρο, 2008.
 • Aravossis K., Brebbia C.A., Kakaras E., Kungolos A.G., "Environmental Economics and Investment Assessment", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 98, WIT Press, UK, pages: 348, 2006.
 • Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., "Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics", Volumes: 4, pages: 3004, GRAFIMA Publ., 2007.
 • Aravossis K., Brebbia C.A., Gomez N., "Environmental Economics and Investment Assessment II", WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 108, WIT Press, UK, pages: 316.
 • Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P., "Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) & SECOTOX Conference", Volumes: 4, GRAFIMA Publ., 2009.
 • Sucrow W., Aravossis K., "Strategische Planung fur Mullentsorgung und Recycling in Griechenland", "Abfallwirtschaftsjournal", BERTELSMAN VERLAG, 06/1998, pp.39-41.
 • Aravossis K., Bagavou E., Kungolos A., "Planning, Management and Assessment of Projects Concerning Hazardous Waste in Greece, ""Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 11 - No 11.2002, pp. 829-835.
 • Aravossis K., Vliamos S., Anagnostopoulos P., Kungolos A., "An Innovative Cost-Benefit-Analysis as a Decision Support System for the Evaluation of Alternative Scenarios of Water Resources Management", "Fresenius Environmental Bulletin", PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 12 - No 12.2003, pp. 1433 - 1443.
 • Aravossis K., Koutsiana E., “Program Evaluation Methodologies - A Comparative Assessment”, "Social Science Tribune", Special Issue “Economy and Society”, Papazisis Edition, Vol. 10 No. 37, December 2003, pp. 97-115.
 • Patavalis D., Aravossis K., "An Evaluation Approach to Environmental Programs and Projects’ Planning", "Water, Air and Soil Pollution:" magazine, Focus 4, eds.Κluwer Academic Publishers, 2004, p.p. 421 - 431.
 • Aravossis K., Karydis V., "Combination of Monetary Valuation Techniques and Application to Environmental Impact Receptors", “Fresenius Environmental Bulletin”, PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Volume 13 – No. 3b-2004, pp. 283 – 288.
 • Aravossis K., Panayiotou A., Tsousi K., "Performance Analysis of the Greek Corporate Social Responsibility Reporting Companies – Proposal of an Evaluation Methodology", International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 3, No.2, 2008, pp103-116, WIT PRESS, UK.
 • Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., "Sustainability And The Olympics: The Case Of Athens 2004", International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 3, No.2, pp132-146, WIT PRESS, UK. 2008.
 • Panayiotou N., Aravossis K., "A new Methodology Approach for Measuring Corporate Social Responsibility Performance", International Journal “Water, Air & Soil Pollution: Focus”, Special Issue “WAFO – Urban Air Quality & Sustainable Development” 9: 129-138, Springer, The Netherlands, 2009.
 • Panagopoulos I., Karayannis A., Adam K., Aravossis K., "Application of Risk Management Techniques for the Remediation of an Old Mining Site in Greece", International Journal of Integrated Waste Management. Volume 29:5, pages: 1739-1746, Elsevier Press, UK 2009.
 • Papaoikonomou K., Kipouros S., Kungolos A., Somakos L., K. Aravossis & Antonopoulos I., "Marginalised Social Groups in Contemporary WEE Management within Social Enterprises Investments: A Study in Greece", International Journal of Integrated Waste Management. Volume 29:5, pages: 1754-1759, Elsevier Press, UK.2009.
 • Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K. , Tatsiopoulos I., "Combined heat and power from municipal solid waste; optimisation of investment decision time and emissions trading implications", Εγκεκριμένη δημοσίευση στο «Waste Management and Research» Journal.
 • Aravossis K., Panayiotou N. & Moschou P., "Greece: A Comparative Study of CSR Reports". In: Idowu, S. O. and Filho, W. L., (Eds.):”Global Practices of Corporate Social Responsibility”, Chapter 7, Springer - Verlag, Berlin Heidelberg, p.p.149 – 164, 2009.
 • Kessler M., Aravossis K., "Strategische Planung und Entwicklung eines europäischen Abfall Informations - Netzwerkes," Proceedings of the Conference Bio - und Restabfallbehandlung V, Witzenhausen - Institut Neues aus Forschung und Praxis p.p. 669- 678, 2000.
 • Aravossis K., "The Role and Application of Environmental Motivators as Management Tools in Assessing Environmental Programs and Policies", Proceedings of the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI", 07/2002, pp. 1437 - 1446.
 • Aravossis K., “Sustainable Development and its Impact to Entrepreneurship and Investments”, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment “Waste Management 2004”, 29/09 – 01/10/2004, Rhodes Island, Greece.
 • Aravossis K., “Sustainable Development and its Impact to Entrepreneurship and Investments”, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment “Waste Management 2004”, 29/09 – 01/10/2004, Rhodes Island, Greece.
 • Kyriazis N., Aravossis K., "An Environmental Policy Decision Making Model Under Direct Democracy Procedures", Proceedings of the Second International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos Island, Greece, June 21-26, 2009, pages 2125 - 2131.

Ενέργειες Εγγράφων