Αρχική Σελίδα Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ Νικόλαος Παναγιώτου

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Νικόλαος Παναγιώτου

 

Πρόσβαση στην προσωπική ιστοσελίδα του Νικόλαου Παναγιώτου

Σπουδές
 

 • 9/1995 - 7/1999: Διδακτορικός Τίτλος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με θέμα: Αξιολόγηση της Αναδιοργάνωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR) με τη βοήθεια της Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων (ABC)
 • 9/1994 - 9/1995: Master of Business Administration (MBA), Lancaster University, UK 
 • 9/1989 - 9/1994: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 11/2010 - Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με γνωστικό αντικείμενο τη Μελέτη Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Δομών (Business Process Reengineering)
 • 10/2004 - Σήμερα: Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο τη Μελέτη Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Δομών
 • 3/2001 – 8/2003: Π.Δ. 407 Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο την Επιχειρησιακή Έρευνα & Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 11/2010 - Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με γνωστικό αντικείμενο τη Μελέτη Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Δομών (Business Process Reengineering)
 • 10/2004 – 10/2010: Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με γνωστικό αντικείμενο τη Μελέτη Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Δομών (Business Process Reengineering)
 • 3/2001 – 8/2003: Λέκτορας Π.Δ. 407, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο την Επιχειρησιακή Έρευνα & Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • 3/2000 – 2/2001: Ανώτερος Σύμβουλος (Senior Consultant) στη διεθνή Εταιρεία Συμβούλων KPMG, Τομέας Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών και Βελτίωσης Απόδοσης (Business Performance Improvement)
 • 2/1996 - 2/2000: Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, με την Ειδικότητα του Επιχειρησιακού Ερευνητή
 • 6/1995 - 9/1995: Στρατηγική Ανάλυση Marketing, Έρευνα Αγοράς και Τμηματοποίηση για μηχανολογικά προϊόντα του διεθνούς Ομίλου Εταιρειών James Walker Group που εδρεύει στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας (στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας στο MBA του Lancaster University)
 • 9/1993 - 9/1994: Μελέτη Συστήματος Αποθεμάτων και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την εταιρεία ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ανταλλακτικών και οχημάτων της εταιρείας, σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Dynasoft (στο πλαίσιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ)
 • 9/1990 – 6/1994: Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering), Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Improvement) & Μέτρηση της Απόδοσης (Performance Measurement): Μελέτη επιχειρησιακών διαδικασιών και δομών. Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR). Συνεχής βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPI). Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση συστημάτων δεικτών απόδοσης (Performance Measurement Systems). Συγκριτική μελέτη επιχειρησιακών διαδικασιών (Benchmarking). Διοίκηση έργων οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και συνεχούς βελτίωσης επιχειρησιακών διαδικασιών. Διαχείριση Αλλαγών (Change Management). Έμφαση στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγούμενη από Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Driven BPR): Ανάπτυξη μεθοδολογιών υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με στόχο την επιτυχή αναδιοργάνωση επιλεγμένων επιχειρησιακών διαδικασιών. Μελέτη επιπτώσεων εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων ERP στις επιχειρήσεις σε σχέση με τη δομή και τις διαδικασίες τους.
 • Μοντελοποίηση Διαδικασιών Επιχειρήσεων (Enterprise Modelling): Αρχιτεκτονικές, μέθοδοι και εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, προσομοίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Simulation) με χρήση τεχνικών διακριτού χρόνου.
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business): Διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business models) σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς με χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών με στόχο την ανάπτυξη νεωτεριστικών επιχειρησιακών διαδικασιών ή τη βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Συστήματα Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) και Διαχείρισης Δραστηριοτήτων (Activity Based Management): Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων κοστολόγησης δραστηριοτήτων (ABC) με ταυτόχρονη αξιοποίηση τεχνικών μοντελοποίησης διαδικασιών. Αξιοποίηση της κοστολογικής ανάλυσης δραστηριοτήτων με στόχο το σχεδιασμό αποδοτικότερων επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Εσωτερικός Έλεγχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Internal Audit): Ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας και μοντελοποίησή τους με έμφαση στις οπτικές του ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων.
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility): Σχεδιασμός οργανωτικών δομών και επιχειρησιακών διαδικασιών και διαμόρφωση συστημάτων δεικτών απόδοσης με στόχο την επίτευξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επιλογή Δημοσιεύσεων

Διδακτορική Διατριβή

Παναγιώτου Ν. (1999), “Αξιολόγηση της Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) με τη Χρήση Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων (ABC)“.


Μεταπτυχιακή Εργασία

Panayiotou N. (1995), “Compression Packing Strategic Analysis, MBA Thesis, Lancaster University, UK.


Βιβλία & Κεφάλαια Βιβλίων

Βιβλία

1. Doumeingts G., Panayiotou N., Rinn A., Tatsiopoulos I., Villenave C., Zuelch G. (1999), “A Methodology for Re-engineering and Information Technology Implementation”, Shaker Verlang.

Κεφάλαια Βιβλίων

1. Panayiotou N., Economitsios S., Athanasiadou C. & Gayalis S. (2009), “Process-Driven Internal Audit of Supply Chain – An Application of a Proposed Methodology With the Use of Business Process Modelling”, in Ponis S. T. (Ed.) “Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles”, IGI Global, accepted for publication.

2. Panayiotou N., Athanasiadou C. & Economitsios S. (2009), “Using Enterprise Modelling Techniques in the Internal Audit Process Design Towards Continuous Improvement“, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Κωνσταντίνου Δερβιτσιώτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, υπό έκδοση.

3. Panayiotou N. A., Aravossis K. & Saridakis K. (2009), “An Evaluation Approach of CSR Practices in the Greek Manufacturing Sector”, in Idowu S. O. & Filho W. L. (Eds.), “Profesionals’ Perspectives of CSR”, Chapter 10, Frankfurt am Main, Springer, accepted for Publication, March 2009.

4. Panayiotou N., Aravossis K. & Moschou P. (2008), “Greece: A Comparative Study of CSR Reports“, in Idowu S. O. & Filho W. L. (Eds.), “Global Practices of Corporate Social Responsibility”, Chapter 7, Springer - Verlag Berlin Heidelberg, pp. 149 – 164.

5. Panayiotou N., Ponis S. & Gayialis S. (2007), “Transforming the Government Value Chain: Emerging Business Models and Enabling Technologies”, in Jung Η., Chen F. F. & Jeong Β. (Eds.) “Trends in Supply Chain Design and Management: Technologies and Methodologies”, Springer Series in Advanced Manufacturing, pp. 213 – 239.

6. Aravossis K. G, Panayiotou N. A. & Tsousi K. (2006), “A Proposed Methodological Framework for the Evaluation of Corporate Social Responsibility” in Aravossis K., Kakaras E. & Kungolos A. G. (Eds.), “Environmental Economics and Investment Assessment, WIT Press, pp. 87 – 95. [Scopus]

7. Tatsiopoulos I. P., Ponis S. T., Hadzilias E. A. & Panayiotou N. A. (2002), “Virtual Enterprise in the Clothing Industry – A Paradigm“, in Jaya Krishna S. (Ed.), “Virtual Enterprise – An Introduction”, ICFAI University Press, ISBN: 81-7881-559-1.

8. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias E. A., Panayiotou N. A. & Tsitsiriggos K. C. (2000), “The Decision-Support Role of the GRAI Methodology in the First Stage of ERP Implementation”, in Mastorakis N. (Ed.), “Advances in Physics, Electronics and Signal Processing Applications”, World Scientific, pp. 200 – 204. [Scopus]

9. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A. & Ponis S. T. (1999), “Business Process Assessment Using Discrete Simulation”, in Mertins K., Kraus O. & Schallock B. (Eds.), “Global Production Management”, Kluwer Academic Publishers, pp. 498 – 504.

10. Tatsiopoulos I. P., Xerokostas A. & Panayiotou N. (1997), “The Connection of Activity Based Costing to the GRAI Integrated Methodology for Reengineering Purposes”, in Doumeingts G. (Ed.) “Modelling Techniques for Business Process Re-engineering & Benchmarking“, Chapman & Hall, pp. 273 – 283.


Περιοδικά

1. Panayiotou, N., Gayialis, S. and Evangelopoulos, N., 2010. Integrating Business Process Modelling and ERP Role Engineering. Enterprise Information Systems. Accepted with Changes. [ISI], [Scopus]

2. Panayiotou, N. & Evangelopoulos, N., 2010. Simulation applied to Evaluate and Improve the Operation of a Soccer Ticket Club Call Centre. Systèmes d'Information et Management, 14(4)

3. Panayiotou N., Ponis S. & Gayialis S. (2009), “Designing an Industrial Maintenance System – A Proposed Methodological Framework”, International Journal of Information Technology and Management, Vol. 8, No. 4, pp. 361 – 381.

4. Panayiotou, N. A., Aravossis, K. G. & Moschou, P. (2009), “A New Methodology Approach for Measuring Corporate Social Responsibility Performance”, Water, Air, and Soil Pollution: Focus, Vol.9, Issue 1 – 2, pp. 129 – 138. [Scopus]

5. Aravossis K. & Panayiotou, N. Α. (2008), “A Study on the Corporate Social Responsibility Reports of Greek Companies and the Use of Alternative Evaluation Methodologies”, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 108, WIT Press, UK, pp. 255 – 262. [Scopus]

6. Aravossis K. G., Panayiotou, N. A. & Tsousi, K. (2008), “Performance Analysis of the Greek Corporate Social Responsibility Reporting Companies - Proposal of an Evaluation Methodology”, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 3, No 2, pp. 103 – 116. [Scopus]

7. Panayiotou N. Α., Ponis S. T. & Apostolakos D. (2006), “An Integrated Balanced Scorecard and Simulation Approach for Measuring Call Centre Operation Performance”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 3, No. 6, pp. 467 – 472.

8. Panayiotou N., Gayialis S., Domenikos H. & Vasilikiotis N. (2005), “An Application of Multicriteria Analysis for ERP Selection in a Greek Industrial Company“, Operational Research: An International Journal, Vol. 3, Issue 1, Springer.

9. Panayiotou N., Gayialis S. & Tatsiopoulos I. (2006), “Reengineering of the Forecasting Process in a Greek Wood-Processing Company” Production Planning & Control, Special Issue on Development of Operations Management in SMEs, Vol. 17, No. 3, pp. 257 – 272. [ISI], [Scopus]

10. Ponis S., Hadzilias E. & Panayiotou N. (2004), “Business Process Engineering With ARIS Simulation – A Case Study of A Call Centre Operation Assessment“, WSEAS Transactions on Business & Economics, Vol. 1, Issue 4, pp. 338 – 343.

11. Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S. & Panayiotou T. (2004), “Business Process Documentation for ERP- Supported Organisations”, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 3, Issue 5, pp. 1512 – 1519.

12. Panayiotou N., Gayialis S., Panayiotou T. & Leopoulos V. (2004), “Risk Management Issues in the Implementation of an ERP System for a Large Greek Company”, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 3, Issue 4, pp. 1005 – 1012.

13. Panayiotou N., Tatsiopoulos I. & Gayalis S. (2004), “An e-Procurement System for Governmental Purchasing”, International Journal of Production Economics, Elsevier, Vol. 90, Issue 1, pp. 79 – 102. [ISI], [Scopus]

14. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A., Kirytopoulos K. & Tsitsiriggos K. (2003), “Risk Management as a Strategic Issue for the Implementation of ERP Systems: A Case Study From the Oil Industry”, International Journal of Risk Assessment And Management (IJRAM), Vol. 4, No 1.

15. Tatsiopoulos I. P., Ponis S. T., Hadzilias E. A. & Panayiotou N. A. (2002), “Realisation of the Virtual Enterprise Paradigm in the Clothing Industry through E-Business Technology”, Journal of Production & Operations Management, Vol. 11, No. 4, pp. 516 – 530. [ISI], [Scopus]

16. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A. & Ponis S. T. (2002), “A Modelling and Evaluation Methodology for e-Commerce Enabled BPR”, Computers in Industry, Vol. 49, pp. 107 – 121. [ISI], [Scopus]

17. Tatsiopoulos I.P., Ponis S. T. & Panayiotou N. A. (2002), “E-Business in the Greek Apparel Industry: A Proposed Business Model”, Operational Research: An International Journal, Special Issue on “Integrating e-Business and Supply Chain Management”, Springer, Vol. 2, Issue 1, pp. 93 – 108.

18. Tatsiopoulos I. P. & Panayiotou N. A. (2000), “The Integration of Activity Based Costing and Enterprise Modeling for Reengineering Purposes”, International Journal of Production Economics, Vol. 66, Issue 1, pp. 33 – 44. [ISI], [Scopus]


Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

1. Panayiotou N., Aravossis K. & Saridakis K. (2009), “The Role of the Consulting Practice in CSR Proliferation During the Economic Downturn”, 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09 ) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece, June 21 to 26.

2. Παπαδόπουλος Γ., Γκαγιαλής Σ. & Παναγιώτου Ν. (2009), “Ένα Εργαλείο Προϋπολογιστικής Κοστολόγησης για την Υποστήριξη των Αποφάσεων της Παραγωγής”, 21ο Συνέδριο ΕΕΕΕ με Θέμα «Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας», 28 – 30 Μαΐου. (έχει γίνει αποδεκτή η περίληψη και εκκρεμεί η αποδοχή του πλήρους κειμένου)

3. Drimoussis C. G. & Panayiotou N. A. (2008), “Incorporating Risk Management in the Project Management Process”, Project Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean, 29 – 31 May, Chios Island, Greece.

4. Aravossis K. & Panayiotou N. (2008), “A study on the Corporate Social Responsibility Reports of Greek Companies and the Use of Alternative Evaluation Methodologies”, Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 28 – 30 May 2008, Cadiz, Spain.

5. Panayiotou N., Aravossis K. & Moschou P. (2007), "Towards a Balanced CSR Performance Measurement Framework" 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), 24 – 28 June, Skiathos island, Greece, pp. 2353 – 2354. (abstract published).

6. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Πόνης Σ. & Τατσιόπουλος Η. (2007), “Ανασχεδιασμός Συστημάτων Αναπλήρωσης Αποθεμάτων για την Υποστήριξη Εξοπλισμού”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 16 – 18 Μαΐου.

7. Γκαγιαλής Σ. Σπανός Α. & Παναγιώτου Ν. (2007), “Συστήματα Προηγμένου Προγραμματισμού για την Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ανασκόπηση, Εξελίξεις και Προκλήσεις”, 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - ”Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”, Αθήνα, 17 Μαΐου.

8. Panayiotou N., Ponis S. & Apostolakos D. (2006), “An Integrated Balanced Scorecard and Simulation Approach for Measuring Call Centre Operation Performance”, 5th WSEAS International Conference on Data Networks, Communications & Computers, Bucharest, Romania, October 16 – 17, pp. 275 – 280.

9. Aravossis K., Panayiotou A. & Tsousi K. (2006), “A Proposed Methodological Framework for the Evaluation of Corporate Social Responsibility”, 1st International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 13 – 15 September, Mykonos, Greece.

10. Panayiotou N. & Gayialis S. (2006), “Transforming Enterprise Knowledge: The Case of Data Design for ERP-Enabled Plant Maintenance Process”, 18th Hellenic Conference on Operations Research, “Planning, Information Retrieval and Knowledge Management”, Kozani, 15 – 17 June.

11. Ευαγγελόπουλος Ν., Γκαγιαλής Σ. & Παναγιώτου Ν. (2006), “Η Συμβολή των Συστημάτων ERP στην Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με Θέμα «Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογία: Κλειδί για την Ανταγωνιστικότητα”, Μαρούσι, 10 Μαΐου.

12. Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν., Παναγιώτου Θ. & Ευαγγελόπουλος Ν. (2005), “∆ιαχείριση Κινδύνων µε τη Χρήση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικής Πληροφορίας σε Εταιρεία Πετρελαιοειδών”, 17ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE): “∆ιαχείριση Κινδύνων”, Ρίο 16 – 18 Ιουνίου.

13. Panayiotou N., Gayialis S. & Ponis S. (2005), “Achieving Business Process Improvement in SMEs Using Open Source Content Management Systems”, The Seventh SMESME International Conference: Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises”, Glasgow, Scotland, June 12 – 15, pp. 149 – 156.

14. Panayiotou N., Gayialis S., Domenikos H. & Ponis S. (2005), “A Staged BPR Approach Driven By ERP Information Technology in A Large Greek Company”, The 3rd International Workshop on Supply Chain Management & Information Systems (SCMIS 2005), Thessaloniki, 6 – 8 July.

15. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ. & Τατσιόπουλος Η. (2005), «Συγκριτική Ανάλυση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικών Προμηθειών σε Τρεις Μεγάλους Ελληνικούς Οργανισμούς», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 28 – 30 Μαρτίου.

16. Panayiotou N., Evangelopoulos N. & Ponis S. (2004), “Multi Level Decision Support in a Soccer Ticket Club Call Centre With the Use of Simulation“, International Conference of Computational Methods in Science & Engineering 2004, Athens, 19 – 23 November.

17. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Δομένικος Χ. & Βασιλικιώτης Ν. (2004), “Μία Εφαρμογή Πολυκριτήριας Ανάλυσης για την Επιλογή Λογισμικού ERP σε Ελληνική Βιομηχανική Επιχείρηση”, Abstract, 4ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), 2η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Χανιά, 21 – 22 Οκτωβρίου.

18. Panayiotou N., Ponis S., Gayialis S. & Panayiotou T. (2004), “Business Process Documentation for ERP-Supported Organisations”, WSEAS ISA 2004, Miami, Florida, April 21 – 23.

19. Panayiotou N., Ponis S. & Gayialis S. (2004), “An Integrated Business Modelling Approach for ERP-Supported Process Documentation”, International Carpathian Control Conference, Zakopane, Poland, May 25 – 28.

20. Panayiotou N., Gayialis S. & Ponis S. (2004), “A Structured Methodology and a Proposed Toolset for Reorganizing the Customer Service Process”, 7th International Conference of Business Information Systems, Poland, May 12 – 14.

21. Panayiotou N., Gayialis S., Panayiotou T. & Leopoulos V. (2004), “Risk Management Issues in the Implementation of an ERP System for a Large Greek Company”, 3rd WSEAS Multiconference Program, Salzburg, Austria, February 13 – 15.

22. Παναγιώτου Ν. Α., Γκαγιαλής Σ. Π., Τατσιόπουλος Η. Π. & Παναγιώτου Θ. Α. (2003), “Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων κατά την Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος ERP σε Μεγάλη Ελληνική Βιομηχανία”, 16o Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, 25 – 27 Σεπτεμβρίου 2003.

23. Panayiotou N. A., Gayalis S. P. & Tatsiopoulos I. P. (2003), “Reengineering of the Forecasting Process in a Greek Wood-Processing Company”, The Sixth SMESME International Conference – Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises, Athens 1 – 3 June, pp. 416 – 430.

24. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ. & Τατσιόπουλος Η. (2002), “Μελέτη της Ροής Εργασίας του Συστήματος των Ελληνικών Κρατικών Προμηθειών”, 15ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Τρίπολη, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου.

25. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias E. A., Panayiotou N. A. & Ponis S. T. (2002), “Business Process Improvement for the E-Transition of the Apparel Industry 2000”, 6th WSEAS International Multiconference CSCC , Rethymno, Crete Island, Greece, July 7 – 14.

26. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A. & Gayalis S. P. (2002), “An e-Procurement System for Governmental Purchasing”, 12th International Working Seminar on Production Economics, 18 – 22 February.

27. Τατσιόπουλος Η., Γκαγιαλής Σ., Παναγιώτου Ν., Πόνης Σ. & Χατζηλίας Η. (2001), “Η Συμβολή των Παροχέων Λογισμικού Εφαρμογών ASP (Application Service Providers) στην Υποστήριξη Επιχειρησιακών Διαδικασιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, 14ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Ξάνθη, 1 – 3 Νοεμβρίου.

28. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A., Ponis S. T. & Hadzilias E. A. (2001), “E-Business in the Greek Clothing Industry: A Proposed Business Model for the Sub-Contractor Production”, Logistics from Α to Ω, 17th International Logistics Congress, 18 – 20 October.

29. Panayiotou N. A. & Tatsiopoulos I. P. (2001), “Organisational Design of a Call Centre Using Discrete Event Simulation”, 15th Simulation Multiconference, Prague, 6 – 9 June.

30. Tatsiopoulos I. P. & Panayiotou N. A. (2001), “A Reference Model for Production Planning in Metals Industry”, 3rd Aegean International Conference on Design & Analysis of Manufacturing Systems, Tinos, May 19 – 22.

31. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A. & Ponis S. T. (2001), “A Modelling & Evaluation Methodology for E-Commerce BPR”, The 4th SME SME International Conference, Aalborg University, 14 – 16 May.

32. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias E. A. & Panayiotou, N. A. (2001), “Design of a Business-to-Business E-Commerce Application for the Ready-Made Apparel” Sector, 3rd International Congress, Mechanical Engineering Technologies ’01, Sofia, 24 – 26 June.

33. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias, E. A. & Panayiotou, N. A. (2000), “Integration of Activity-Based Costing and IDEF0 Modelling Methods for Evaluating BPR Results in the Production Planning Process”, Eleventh International Working Seminar on Production Economics, Igls/Innsbruck, Austria, February 21 – 25.

34. Tatsiopoulos I. P., Leopoulos V. I. N., Panayiotou N. A. & Tsikonis L. (1999), “A Comparative Simulation Analysis in the Customer Offer Process Using Petri Nets and Discrete Event Simulation”, 11th European Simulation Symposium And Exhibition Castle, Friedrich-Alexander University, Erlangen – Nuremberg, Germany, October 26 – 28.

35. Τατσιόπουλος Η., Παναγιώτου Ν. & Χατζηλίας Η. (1999), “Η Χρήση Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων στον Υπολογισμό Κόστους Εξαρμόσεως”, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 99, Αθήνα, 24 – 25 Σεπτεμβρίου.

36. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias E. A. & Panayiotou N. A. (1999), “A Proposed Toolset for Evaluating BPR Results in an Industrial Environment”, 2nd World Manufacturing Congress, WMC ‘99, Durham, England, 5 – 7 September.

37. Tatsiopoulos I. P., Panayiotou N. A. & Hadzilias Ε. Α. (1999), “Design of a Decision Support System Integrating the GRAI and IDEF-0 Methodologies for the Evaluation of Business Processes”, 5th International Conference of the Decision Sciences Institute: “Integrating Technology and Human Decisions - Global Bridges into the 21st Century”, Athens, Greece, 4 – 7 July.

38. Tatsiopoulos I. P., Hadzilias E. A., Panayiotou N. A., Ponis S. T. & Tsitsirigos K. C. (1999), “Customer Order Process Workflow Systems Implementation in the Manufacturing Industry”, International Management Conference: Management at the Millennium, University of Veszprem, Hungary, 5 – 7 May.

39. Tatsiopoulos P., Panayiotou N., Katsikas A. & Villenave C. (1998), “Selection and Implementation of IT Solutions to Support BPR in the Aluminum Industry”, Competing in the Information Society EC DG III, Working Conference Proceedings, Genoa, Italy, 24 – 26 June.

40. Tatsiopoulos I. P., Xerokostas D. A. & Panayiotou N. A. (1996), “The Connection of Activity Based Costing to the GRAI Methodology for Re-engineering Purposes”, IFIP WG 5.7 Working Conference Proceedings on Business Modelling, Bordeaux, France, April.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά Χωρίς Κρίση

1. Παναγιώτου Ν., “Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων Συσχετιζόμενη με το Χρόνο”, Plant Management, Τεύχος 206, Απρίλιος – Ιούνιος 2009.

2. Παναγιώτου Ν., “Η Λιτή Κατανάλωση στην Υπηρεσία των Πελατών”, Plant Management, Τεύχος 205, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009.

3. Παναγιώτου Ν., “Ποιότητα Δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα ERP”, Plant Management, Τεύχος 204, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008.

4. Παναγιώτου Ν., “ Μέτρηση Απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Plant Management, Τεύχος 202, Απρίλιος – Ιούνιος 2008.

5. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Πόνης Σ. & Τατσιόπουλος Η., “Ανασχεδιασμός Συστημάτων Αναπλήρωσης Αποθεμάτων για την Υποστήριξη Εξοπλισμού”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Τεύχος 408, Φεβρουάριος 2008.

6. Παναγιώτου Ν. & Αραβώσης Κ., “Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα – Μία Εμπειρική Μελέτη “, Plant Management, Τεύχος 201, Ιανουάριος – Μάρτιος 2008.

7. Παναγιώτου Ν., “Η Μεταμόρφωση του Ρόλου της Διαδικασίας Προμηθειών στη Σύγχρονη Εφοδιαστική Αλυσίδα “, Plant Management, Τεύχος 200, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007.

8. Παναγιώτου Ν., “Έξι Σίγμα & Επιχειρηματική Στρατηγική“, Plant Management, Τεύχος 199, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2007.

9. Παναγιώτου Ν., “Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου – Ένα Εργαλείο Διαχείρισης της Εταιρικής Γνώσης“, Plant Management, Τεύχος 198, Απρίλιος – Ιούνιος 2007.

10. Παναγιώτου Ν., “Εσωτερικός Έλεγχος, Κάτι Πολύ Παραπάνω από Λογιστικό Έλεγχο”, Plant Management, Τεύχος 197, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007.

11. Παναγιώτου Ν., “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Επιχειρηματική Στρατηγική”, Plant Management, Τεύχος 196, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2006.

12. Παναγιώτου Ν., “Συστήματα Διοίκησης Συντήρησης Εξοπλισμού”, Plant Management, Τεύχος 195, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2006.

13. Παναγιώτου Ν., “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή Δημόσιες Σχέσεις; ”, Plant Management, Τεύχος 194, Απρίλιος – Ιούνιος 2006.

14. Παναγιώτου Ν., “Επιχειρηματικές Υπεργολαβημένες Διαδικασίες”, Plant Management, Τεύχος 193, Ιανουάριος - Μάρτιος 2006.

15. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής, “Επιλογή Επιχειρησιακού Λογισμικού”, Plant Management, Τεύχος 193, Ιανουάριος 2006.

16. Παναγιώτου Ν., “Πληροφοριακά Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων“, Plant Management, Τεύχος 192, Οκτώβριος 2005.

17. Παναγιώτου Ν. “Η Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στις Εισηγμένες Επιχειρήσεις”, Καθημερινή της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 2005.

18. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής, Αθανασιάδου Χ., “Call Centers: Το Πρώτο Βήμα προς το CRM”, Infoplus, Τεύχος 45, Φεβρουάριος 2002.

19. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., Αθανασιάδου Χ., “Επιπτώσεις του ΕΥΡΩ στις Επιχειρήσεις κατά το Μεταβατικό Στάδιο”, Infoplus, Τεύχος 44, Ιανουάριος 2002.

20. Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., “Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στην Ηλεκτρονική Κυβέρνηση”, Infoplus, Τεύχος 43, Δεκέμβριος 2001.

21. Τατσιόπουλος Η., Παναγιώτου Ν., Γκαγιαλής Σ., “Στοιχεία Μελέτης του Συστήματος Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου”, Infoplus, Τεύχος 41, Οκτώβριος 2001.

 

 

Ενέργειες Εγγράφων