Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Σταύρος Πόνης

Σπουδές
 

 • 2005 - 2006: Μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο των πράξεων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια - Έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση των μεθοδολογιών διαχείρισης γνώσης και μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών με στόχο την ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου αναφοράς της εφοδιαστικής της γνώσης διευρυμένων δικτυακών επιχειρήσεων».

 • 1997 - 2003: Διδακτορικός Τίτλος από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: Ανάπτυξη Μοντέλου Αναφοράς και Ανασχεδιασμός Κρισίμων Επιχειρησιακών Διαδικασιών για τον Προγραμματισμό και τον Έλεγχο της Παραγωγής Δικτυακών Επιχειρήσεων του Κλάδου του Ενδύματος.

 • 1989 - 1996: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύκλος σπουδών Μηχανικού Παραγωγής.
   

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

 • 2013 - Σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 •  2006 - 2013: Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
 • 2004 - 2005: Επικουρικό Διδακτικό Έργο στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή», του 8ου Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.- Επικουρικό Διδακτικό Έργο στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», του 9ου Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 • 2001 - 2004: Επικουρικό Διδακτικό Έργο στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή», του 8ου Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
 • 2001 - 2003: Διδάσκοντας του μαθήματος «Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - ERP», της τέταρτης περιόδου του προγράμματος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ATHENS MBA, που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 12/2006 - Σήμερα: Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • 12/2001 - 11/2006: Ερευνητής Ε.Μ.Π. με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, επιφορτισμένος με διοικητικό και διδακτικό έργο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • 1999 - 2001: Ερευνητής Ε.Μ.Π. με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • 7/1998 - 7/1999: HELEN’S CLUB A.E. - RAXEVSKY AEBE: Υπεύθυνος Μηχανογράφησης με κύριο έργο την ομαλή ολοκλήρωση των υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων στην λειτουργία της εφοδιαστικής της επιχείρησης.
 • 10/1997 - 6/1998: HELEN’S CLUB A.E. - RAXEVSKY AEBE: Μηχανικός παραγωγής, υπεύθυνος για την ανάλυση διαδικασιών και έρευνα αγοράς ERP (Enterprise Resource Planning) συστημάτων, επιλογή λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, εγκατάσταση, υλοποίηση και εκπαίδευση των χρηστών του νέου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.
 • 9/1995 - 2/1996: Εκπόνηση έρευνας αγοράς για την ανεύρεση μεθόδων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, για λογαριασμό της επιχείρησης Group Schneider – προμηθεύτριας επιχείρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
 • 6/1995 - 9/1995: Εργασία ως προπτυχιακός ερευνητής στο πρόγραμμα STRIDE Τηλεματική με αντικείμενο την ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για την υποστήριξη της επιλογής λογισμικού ERP με κριτήριο την μορφή της παραγωγικής διαδικασίας.

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) με έμφαση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της (Supply Chain Integration) και την απρόσκοπτη ροή πληροφορίας σε όλο το εύρος των σύγχρονων εφοδιαστικών δικτύων. Εφοδιαστική της γνώσης (Knowledge Logistics). Μεθοδολογίες και συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα πρόγνωσης και αναπλήρωσης αποθεμάτων (Collaborative Forecasting and Planning). Διαφάνεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Visibility). Μεθοδολογίες διαχείρισης αποθεμάτων από τον προμηθευτή (Vendor Managed Inventory). Διοίκηση της απόδοσης Εφοδιαστικών Δικτύων (Supply Chain Performance Measurement). Διαχείριση Κινδύνων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Risk Management). Πράσινες Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Green Logistics).
 • Τεχνολογίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συστήματα Αυτόματης Αναγνώρισης και Συλλογής Δεδομένων (Automatic Identification and Data Collection). Συστήματα γραμμωτού κώδικα (bar code). Συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID). Συστήματα Συλλογής Παραγγελιών (Picking systems).
 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Παραγωγή και τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου και Γνώσης (KMS/CMS). Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Advanced Planning Systems, Location Management Systems). Συστήματα ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων (Integration platforms/ middleware). Διαλειτουργικότητα (interoperability). Μηχανική των Οντολογιών (Ontology Engineering).
 • Μοντελοποίηση Διαδικασιών Επιχειρήσεων (Enterprise Modelling): Αρχιτεκτονικές, μέθοδοι και εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, προσομοίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Simulation) με τη χρήση λογισμικού DEVS (Discrete Event Simulation).
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering), Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Improvement) & Μέτρηση της Απόδοσης (Performance Measurement): Μελέτη επιχειρησιακών διαδικασιών και δομών. Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR). Συνεχής βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPI). Αξιολόγηση απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση συστημάτων δεικτών απόδοσης (Performance Measurement Systems). Έμφαση στις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business): Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business models). Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση στην ολοκλήρωση και τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρμογές Web 2.0 με έμφαση στη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες.
   

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 Βιβλία (Books)

1.  Ponis, S.T. (ed), Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles, Business Science Reference, ISBN-10: 1615206078
 
2.  Πόνης Σ.Τ. & Κ. Κηρυττόπουλος (2008), Επίλυση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας με τη Χρήση Λογιστικών Φύλλων (spreadsheets). Το βιβλίο αυτό έχει γίνει αρχικά αποδεκτό προς έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Ε.Μ.Π.
 

Κεφάλαια Βιβλίων (Book Chapters)

 
1.  Tatsiopoulos, I.P., Pappas I.A. & S.T. Ponis, "Clothing Industry 2000: The Archetype of the Extended Enterprise", in: Schoensleben, P. and A. Buechel (Eds), Organizing the Extended Enterprise, IFIP- Chapman & Hall 1998, ISBN 0-412-82140-0.
 
2.  Tatsiopoulos I.P., N.A. Panayiotou & S.T. Ponis, "Business Process Assessment Using Discrete Simulation", in: Mertins, K., Krause, O. and B. Schallock (Eds), Global Production Management, Kluwer Publishers, pp 498-504, 1999.
 
3.  Ponis S.T. & E. Koronis, "Identifying the Human Supply Chain: Putting Enterprise Supply Chain Management Disciplines to Work", in: Bernus, P., Fox, M.,(Eds), Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise: Interoperability Strategies for the Enterprise Architect, Springer Boston, pp. 183 ISSN: 1571-5736 (Paper) 1861-2288 (Online), 2006.
 
4. Tatsiopoulos I. P., Ponis S. T., Hadzilias E. A. & Panayiotou N. A. (2002). Virtual Enterprise in the Clothing Industry – A Paradigm. In Jaya Krishna S. (Ed.). Virtual Enterprise – An Introduction. ICFAI University Press. 

5.  Tatsiopoulos I.P., Hadzelias E.A., Panayiotou N.A. & S.T. Ponis (2002). Business Process Improvement for the E-Transition  of the Apparel Industry 2000. In Mastorakis N. & Mladenov V (Eds). Recent Advances in Computers, Computing and Communications. WSEAS Press.

6.  Panayiotou N.A., Ponis S.T. and S.P. Gayialis, "Transforming the Government Value Chain: Emerging Business Models and Enabling Technologies", in Hosang Jung, Bongju Jeong and F. Frank Chen (Eds): Trends in Supply Chain Design and Management: Technologies and Methodologies, Springer London, 2009.

 
7.  Ponis, S.T., Vagenas, G. and I.P. Tatsiopoulos, "Knowledge Management in Virtual Enterprises: Supporting Frameworks and Enabling Web Technologies", in Bolissani E. (Ed), Building the Knowledge Society on the Internet: Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments".
 
8.  Tziralis, G., Vagenas G. and S.T. Ponis, “Prediction Markets, an Emerging Web 2.0 Business Model: Towards the Competitive Intelligent Enterprise", in Lytras, Miltiadis D.; Damiani, Ernesto; Ordóñez de Pablos, Patricia (Eds.), Web 2.0: The Business Model, Springer Publishing, ISBN: 978-0-387-85894-4.
 
9.  Ponis, S.T., Vagenas, G. and E. Koronis, “Exploring the Knowledge Management Landscape: A Critical Review of Existing Knowledge Management Frameworks”, in Deogratias Harorimana (Ed), Cultural Implications of Knowledge Sharing, Management and Transfer: Identifying Competitive Advantage, Information Science Reference, 2009.
 
10. Christou I.C. & S.T. Ponis (2009).  Enhancing ATP Functionality in Open Source ERP Systems: A Case Study from the Food & Beverages Industry. In Angappa Gunasekaran & Timothy Shea (Eds), Organizational Advancements through Enterprise Information Systems: Emerging Applications and Developments, IGI Global.
 
11.  Ponis, S.T. and E. Koronis, “Managing the Risk of Knowledge Transfer in Outsourcing Organizations”, in Stavros Ponis (Ed), Managing Risk in Virtual Enterprise Networks: Implementing Supply Chain Principles, Business Science Reference, March 2010.

Μονογραφίες

 
1.  Ponis S.T., A Reference Model to Support Knowledge Logistics Management in Virtual Enterprises: A Proposed Methodology, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 5, 2006, pp. 1-9.
 

Επιστημονικά Περιοδικά (Journal Papers)

 
1.  Tatsiopoulos I.P., Panayiotou N.A. and S.T. Ponis, A Modelling and Evaluation Methodology for E-Commerce Enabled BPR, Computers In Industry, Special Issue on Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises, Vol. 49, 2002, pp. 107-121.
 
2.  Tatsiopoulos I.P., Ponis S.T., Hadzilias E.A. and N.A. Panayiotou, Realization of the Virtual Enterprise Paradigm in the Clothing Industry Through E-Business Technology, Production and Operations Management, Special Focus on Supply Chain Management, Vol.11 (4), 2002.
 
3.  Tatsiopoulos I.P., Ponis S.T. and Ε.Α. Panayiotou, E-Business in the Greek Apparel Industry: A Proposed Business Model, Operational Research International Journal, Special Issue on Integrating e-Business and Supply Chain Management, Vol. 2 (1), 2002, pp. 93-108.
 
4.  Tatsiopoulos I.P., Ponis S.T. and E.A. Hadzilias, An E-Releaser of Production Orders in the Extended Enterprise, Production Planning and Control Journal, Special Issue of Production Planning and Control on Multi-Agent Systems, Vol.15 (2), 2004, pp. 119-132.
 
5.  Panayiotou N.A., Ponis S.T., Gayialis S.P. and T.A. Panayiotou, Business Process Documentation for ERP-Supported Organisations, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 3 (5), 2004, pp. 1512-1519.
 
6.  Ponis S.T., Hadzilias E.A. and N.A. Panayiotou, Business Process Engineering with ARIS Simulation – A Case Study of a Call Centre Operation Assessment, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 1 (4), 2004, pp. 338-343.
 
7.  Ponis S.T., A Reference Model to Support Knowledge Logistics Management in Virtual Enterprises: A Proposed Methodology, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 5, 2006, pp. 1-9.
 
8. Panayiotou N.A., Ponis S.T. and S. Gayalis, Designing an industrial maintenance system: a proposed methodological framework, to appear in the International Journal of Information Technology and Management, Vol. 8 (4), 2009, pp. 361-381.
 
9. Panayiotou N.A., Ponis S.T. and D. Apostolakos, An Integrated Balanced Scorecard and Simulation Approach for Measuring Call Centre Operation Performance, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 3 No. 6, 2006, pp. 467-472.
 
10. Ponis S.T., Tatsiopoulos I.P. and G. Vagenas, Ontology Support for Virtual Organisations : A Proposed Framework for Knowledge Management, International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Vol. 6 (8), 2006, pp. 89-100.
 
11.  Ponis S.T., Tsitsiriggos, K.C. and Tatsiopoulos I.P, Integrating ERP Vendor Evaluation into a Proposed ERP Selection Methodology, to appear in the Special Issue on ËRP Supply Chains of the International Journal of Integrated Supply Management, Vol. 3 (4), 2007, pp. 364-384.
 
12.  Ponis S.T., I.P. Tatsiopoulos, G. Vagenas and E. Koronis, A Process-based Knowledge Management Framework Supported by ARIS Enterprise Modelling Architecture, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 1 (2), 2007.
 
13.  Spanos A., Ponis.S.T. and Tatsiopoulos I.P., Enterprise Application Integration: Implications for Euro-Asian Supply Chains, Human Systems Management 00 (2007) 1–12 1, IOS Press.
 
14.  Christou I. and S.T. Ponis (2008), Enhancing Traditional ATP Functionality in Open Source ERP Systems: Α Case Study from the Food & Beverages Industry, International journal of Enterprise Information Systems, 4(1), pp.18-33.
 
15.  Christou I. and S.T. Ponis (2009), A Hierarchical System for Effective Coordination of Available-To-Promise Logic Mechanisms, International Journal of Production Research, 47(11), pp. 3063-3078.  
 
16.  Ponis S.T. and A.C. Spanos (2009), ERP II Systems to Support Dynamic, Reconfigurable and Agile Virtual Enterprises, International Journal of Applied Systemic Studies, Inderscience, 2 (3), pp. 265-283.
 
17.  Christou I., Ponis S.T. and E.D. Paleologou (2009), Experiences Of Using the Agile Unified Process in the Banking Sector, IEEE Software Magazine, 27 (3), p.p. 72-79.
 
18. Spanos A.C., Ponis S.T., I.P. Tatsiopoulos & I. Christou (2011). Solving the Job Shop Scheduling Problem Using Hybrid Parallel Genetic Algorithms. Working paper  to be submitted in IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 
19. Ponis, S.T. & Koronis E. (2011). A Knowledge Logistics Methodological Framework to Support Corporate Crisis Management . Knowledge Management Research & Practice (under review).
 
20. V. der Eijk, P., Ponis, S.T. and Masselos, V. (2011). Supply Chain Interoperability for enhancing eBusiness adoption by SMEs: A Case Study from the European Clothing Sector. International Journal of Business Information Systems (accepted for publication).
 
21. Koronis E. & Ponis S.T. (2011). Indroducing Corporate Reputation Continuity to Support Organizational Resilience during Crises. Corporate Reputation Review (under review).

 


 

 

Ενέργειες Εγγράφων