Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αθανάσιος Ρεντιζέλας

Σπουδές

2007:               Διδακτορικός Τίτλος από τη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Tομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, με θέμα «Μοντέλα Βελτιστοποίησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων: Εφαρμογή στην Περίπτωση της Ενεργειακής Αξιοποίησης Πολλαπλών Ειδών Βιομάζας».

2002:               MSc in Operations Management από το UMIST Αγγλίας (Manchester), με υποτροφία. Αποφοίτηση με Distinction. Διπλωματική εργασία με θέμα: “Power in Supply Chain Relationships: A Comparative Study Between the Greek and the UK Electricity Sectors”.

2001:               Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βαθμός πτυχίου: 8,59. Διπλωματική εργασία με θέμα: «Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών του ΚΔΕΠ της ΔΕΗ κατά ΕΝ 45001». Βράβευση διπλωματικής εργασίας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία

Διδακτικό έργο:

2008-…:            Διδασκαλία μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα (2ο Έτος – Υποχρεωτικό μάθημα).

2007-2008:        Διδασκαλία μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα», Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (4ο Έτος).

2007-…:           Διδασκαλία μαθήματος «Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων», Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος (1ο Έτος).

2010-…:            Επικουρική διδασκαλία μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (6ο Εξάμηνο –Υποχρεωτικό μάθημα).

2008-…:            Επικουρική διδασκαλία μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα Ι», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (6ο Εξάμηνο –Υποχρεωτικό μάθημα).

2007-…:            Διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (9ο Εξάμηνο –Υποχρεωτικό μάθημα).

2003-2006:       Επικουρική διδασκαλία μαθήματος «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (9ο Εξάμηνο – Υποχρεωτικό μάθημα).

2003-2004 & 2008-…:     Επικουρική διδασκαλία μαθήματος «Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (9ο Εξάμηνο –Προαιρετικό μάθημα).

2005-…:           Διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Ενέργειας» με θέμα τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (7ο Εξάμηνο – Προαιρετικό μάθημα).

2005-2006:       Υποστήριξη του προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας – Θέματα Τεχνικού Ασφαλείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης.

 

Διοικητικό/οργανωτικό έργο:

Ο Α. Ρεντιζέλας υπάγεται στη Μονάδα Ενεργειακού Εφοδιασμού του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής. Τα καθήκοντά του από το έτος 2007 είναι τα ακόλουθα:

  • Υπεύθυνος λειτουργίας Σπουδαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
  • Υπεύθυνος λειτουργίας PC Lab του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ) «Athens MBA» (ΕΜΠ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

2006:                Κριτής στο World Review of Science, Technology and Sustainable Development (WRSTSD)

2008:                Κριτής στο European Journal of Operational Research

2008:                Κριτής στο Journal of Biomedical Science and Engineering

2009:                Κριτής στο Biomass and Bioenergy

2009:                Κριτής στο Journal of Environmental Management

2010:                Κριτής στο International Journal of Chemical Reactor Engineering

2010:                Κριτής στο International Journal of Production Economics

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Η επαγγελματική εμπειρία αφορά κυρίως τη διεκπεραίωση έργων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και ευρωπαϊκά, με αντικείμενο τη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνοοικονομικές αναλύσεις, logistics και reverse logistics, συστήματα ενεργειακής μετατροπής βιομάζας και διαπίστευση εργαστηρίων. Επίσης, ο Α. Ρεντιζέλας διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε ατμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ,  στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ, καθώς και συμμετοχή σε προγράμματα του ερευνητικού κέντρου Jülich Forschungszentrum στο Aachen της Γερμανίας.

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Επιχειρησιακή Έρευνα: Μέθοδοι βελτιστοποίησης (στοχαστικές και αιτιοκρατικές) και εφαρμογές τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις, στον προγραμματισμό παραγωγής καθώς και στον κλάδο παραγωγής ενέργειας. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Ανάλυση επενδύσεων.
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: μοντελοποίηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εστίαση στην ενεργειακή εφοδιαστική καθώς και την αντίστροφη εφοδιαστική (εφοδιαστική της ανακύκλωσης).
  • Αγορά ενέργειας & ΑΠΕ: Σύστημα εμπορίας ρύπων, λειτουργία της αγοράς ενέργειας και νέες ενεργειακές εφαρμογές, όπως τα συστήματα τριπαραγωγής ενέργειας και τα συστήματα τηλεθέρμανσης-τηλεψύξης. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομάζα.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Α. Ρεντιζέλα αποτυπώνεται σε περίπου 12 δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και στα πρακτικά 17 διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

1.    Rentizelas A. and Tatsiopoulos I.P. (2010), ‘Locating a bioenergy facility using a hybrid optimization method’, International Journal of Production Economics, Vol. 123 (1), pp. 196-209.

2.    Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., (2010), ‘Optimization of electricity energy markets and assessment of CO2 trading on their structure: A stochastic analysis of the Greek Power Sector’, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14 (9), pp. 2529-2546.

3.    Kirytopoulos K., Rentizelas A., Tatsiopoulos I. and Papadopoulos G. (2010), ‘Quantitative risk analysis for road tunnels complying with EU regulations’, Journal of Risk Research (JRR) , Vol. 13 (8), pp. 1027-1041.

4.    Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K. and Tatsiopoulos I. (2010), ‘Electricity and combined heat and power from municipal solid waste; theoretically optimal investment decision time and emissions trading implications’, Waste Management & Research, Vol. 28 (11), pp.985-995.

5.    Tolis A., Rentizelas A. and Tatsiopoulos I.P. (2010), ‘Time-dependent opportunities in energy business: a comparative study of locally available renewable and conventional fuels’, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, pp.384-393.

6.    Rentizelas A., Karellas S., Kakaras E. and Tatsiopoulos I. (2009), Comparative techno-economic analysis of ORC and gasification for bioenergy applications’, Energy Conversion and Management, Vol. 50 (3), pp. 674-681.

7.    Tziralis G., Kirytopoulos K., Rentizelas A. and Tatsiopoulos I. (2009), ‘Holistic Investment Assessment: Optimization, Risk Appraisal and Decision Making’, Managerial and Decision Economics, Vol. 30, pp. 393-403.

8.    Rentizelas A., Tolis A. and Tatsiopoulos I.P. (2009), ‘Biomass district energy trigeneration systems: emissions reduction and financial impact’, Water, Air and Soil Pollution: Focus, Vol. 9 (1), pp. 139-150.

9.    Rentizelas A., Tatsiopoulos I.P. and Tolis A. (2009), ‘An Optimization Model for Multi-biomass Tri-generation Energy Supply’, Biomass and Bioenergy, Vol. 33 (2), pp. 223-233.

10.  Rentizelas A., Tolis A. and Tatsiopoulos I.P. (2009), ‘Logistics issues of biomass: the storage problem and the multi-biomass supply chain’, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Vol. 13 (4), pp. 887-894.

11.  Rentizelas A., Tziralis G. and Kirytopoulos K. (2007), ‘Incorporating Uncertainty in Optimal Investment Decisions’, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 3 (3/4), pp. 273-283.

 

Ενέργειες Εγγράφων