Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Βασίλειος X. Καψάλης

Σπουδές 

 
 • Διδακτορικός Τίτλος, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μηχανικός Παραγωγής

Διδακτικό Έργο

 
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογική και οικονομική βελτιστοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων".
 
Συμμετέχει σε διαλέξεις στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών σε:
 
 • Τεχνολογική Οικονομική 
 • Διαχείριση Ενέργειας 
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 
Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 συμμετέχει σε διαλέξεις και στην αξιολόγηση εργαστηριακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της ΣΗΜΜΥ ("Ηλεκτρονικές Συσκευασίες", "Ηλεκτρονικά, Μαγνητικά και Υπεραγώγιμα υλικά").

Επαγγελματική Εμπειρία και Διοικητικά καθήκοντα

 • Αφορά στην ιδιότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μελέτες, διαχείριση τεχνικών και ερευνητικών έργων, ειδικές πραγματογνωμοσύνες, σχεδιασμό αποδοτικών διαδικασιών και υλικών και βελτιρτοποίηση συστημάτων.

Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες

  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση της Δυναμικής των Συστημάτων
 • Τεχνοοικονομική βελτιστοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Βιωσιμότητα  παραγωγικών συστημάτων
 • Αποθήκευση και διαχείριση θερμικής ενέργειας
 • Nανοσύνθετα υλικά

Έχει συμμετάσχει σε ένα κεφάλαιο βιβλίου που αφορά σε περιβαλλοντικά φιλικά υλικά στο δροσισμό (WP  Publishing, 2015) και είναι συγγραφέας τριών κεφαλαίων που αφορούν σε α) τεχνολογίες ηλιακής θερμικής αποθήκευσης β) Ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος και γ)  Ευτροφισμός και ποιότητα των υδάτων (Taylor  and  Francis,  CRC  Press, 2018; Elsevier Academic Press, 2021; Springer Nature Switzerland AG, 2021 αντίστοιχα). Είναι  κριτής  σε  διεθνή  περιοδικά (Journal of Cleaner Production, Applied Energy, Renewable Energy, Energy Conversion and Management, Energies journal, Applied Science, Materials Journal, Molecules, Algorithms, Polymers, etc.).   


Έχει λάβει μέρος σε   Εθνικούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς (ASHRAE, EEEE, EURO, IFORS) για περισσότερο από 10 χρόνια, μέλος της Ειδικής Συγκλητικής Ενέργειας ΕΜΠ (2009-2012), συντονιστής του γραφείου Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΜΠ και της ομάδας Εξοικονόμισης Ενέργειας, συμμετοχή σε δραστηριότητες της μονάδας της οικονομικής του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης του εργαστηρίου οργάνωσης παραγωγής και σε ομάδες εργασίας στο ΤΕΕ (2009, 2021).   Το διάστημα 2017 -2020 συμμετέχει (Guest  Editor) στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού  Journal  of  Cleaner  Production και   Energies και  το 2019-2021   στο Sustainability Journal.  Έχει επίσης   δημοσιευμένο έργο σε συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα.        
 

Επιλογές δημοσιεύσεων

 
 Άρθρα σε περιοδικά με κρίση [Scopus/ISI (2021) h-index: 10]
 
Kapsalis VC, Kyriakopoulos GL, Zamparas M, Tolis, A. Investigation of the Photon to Charge Conversion and Its Implication on Photovoltaic Cell Efficient Operation.  Energies 2021, 14(11), 3022; DOI:10.3390/en14113022
 
Vasilis C. Kapsalis, Grigorios L. Kyriakopoulos, Konstantinos G. Aravossis (2019)  Investigation of Ecosystem Services and Circular Economy Interactions under Inter-organizational Framework. Energies 12(9), 1734; DOI: 10.3390/en12091734
 
Kapsalis VC (2017) Advances in Magnetic Field Sensors, Journal of Physics Conference Series, 939(1):012026 DOI 10.1088/1742-6596/939/1/012026
 
V. Kapsalis, D. Karamanis (2016) Solar thermal storage and heat pumps with phase change materials, Applied Thermal Engineering, 99, 1212-1224, dx.doi.org/10.2016 j.applthermaleng.2016. 01.071 
 
V. Kapsalis, D. Karamanis (2015) On the effect of roof added photovoltaics on building’s energy performance, Energy and Buildings, 108, 195-204, doi:10.1016/j.enbuild.2015.09.016 
 
Kapsalis et al (2014) Simulation of the cooling effect of the roof-added photovoltaic panels, Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis, 8:1, 41-54 , DOI: 10.1080/17512549.2014.890534
 
D. Karamanis, E. Kyritsi, S. Krimpalis, Ε. Vardoulakis, G. Gorgolis, V. Kapsalis, G. Mihalakakou & N. Ökte (2013) Cooling roofs through low temperature solar-heat transformations in hydrophilic porous materials Advances in Building Energy Research, Taylor and Francis, 7:2, 235-243, DOI: 10.1080/17512549.2013.865562
 
Κεφάλαια σε βιβλία και συμμετοχή
 
Kapsalis VC (2021) in Low Carbon Energy Technologies in Sustainable Energy Systems, Ch. 10 - Multi Energy Systems of the future, Elsevier Publishing ISBN: 978-0-12-822897-5 ; doi:10.1016/B978-0-12-822897-5.00010-9
 
Kapsalis VC, Aravossis K (2018) in Power Engineering: Advances and Challenges Part A, Ch.13 -Thermal Energy Storage Technologies, CRC Press, Taylor and Francis Group, 383-420,   ISBN10 1138705853, ISBN13 9781138705852; doi:10.1201/9781315202105
 
Karamanis D (2015) Eco-Efficient Materials for Mitigating Building Cooling Needs, Design, Properties and Applications, Ch. 10 - Solar cooling with hydrophilic porous materials for reducing building cooling needs, WP Publishing, 269-305, dx.doi.org/10.1016/B978-1-78242-380-5.00010-8
 
Συμμετοχή σε συνέδρια με κρίση
 
Kapsalis Vasilis, Aravossis K, Kyriakopoulos, G (2018) Investigation of Environmental Services Valuation towards inter-organizational system frameworks of circular economy, European Roundtable for Sustainable Consumption and Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Proceedings, ISBN: 978-618-5271-24-4
 
Kapsalis Vasilis, Aravossis K, Kyriakopoulos, G (2017) Investigation of Environmental Services Valuation towards inter-organizational system frameworks of circular economy, European Roundtable for Sustainable Consumption and Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Abstracts, ΙSBN: 978-618-5271-23-7
 
Kapsalis Vasilis, Fouflias, D, Aravossis, K (2017) Best available Technologies of Food Industry in the circular economy (2017), European Roundtable for Sustainable Consumption and  Production, International Conference, Skiathos, Greece, 1-5 October 2017, Book of Abstracts, ΙSBN: 978-618-5271-23-7
 
Kapsalis, VC, Aravossis, K (2016), A Cost Benefit Analysis of hybrid energy efficiency application in buildings, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, Greece, Proceedings
 
Kapsalis VC (2016), Advances in Magnetic Field Sensors, 6th International Conference on Materials for Applications for Sensors and Transducers, Athens, Greece
  
Kapsalis, VC (2015) Thermal Simulation of BAPVs, Cool Nano ARISTEIA I Project, «Building integrated solar cooling of surfaces with innovative nanocomposites», 1st Solar Open Workshop, Building Integrated Solar Energy Technologies, Athens, Greece
 
Kapsalis, VC (2014) Solar cooling technologies, DIDSOLIT-PB Project «Development and Implementation of Decentralized Solar Energy-Related Innovative Technologies for Public Buildings in the Mediterranean Basin Countries» Patras Science Park, Conference Hall, AEIPLUS Institute
 
Kapsalis, VC et al (2013) 34th AIVC 2013 Conference, Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in built environment: The role of ventilation strategies and smart materials, Divani Caravel, 25-26 September, Athens, Greece  
 
Kapsalis, VC (2014) Energy consumption evolution process, 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, Book of Proceedings, 128 -137, ISBN: 978-618-80361-1-6
 
V. C. Kapsalis et al (2009) Earth Building, Models, Technical aspects, tests and environmental evaluation, 11th International  Conference on Environmental Science and Technology, Chania, Crete, Greece, 3-5 September.
 
Kapsalis et al (2007) Turning steam into savings: the case of a hospital, 5th IMA International Conference on Quantitative Modelling in the Mgmt of Healthcare Proceedings, London, 16 -17.
 
Kapsalis et al, (2006) Energy Saving in Thermal Stations, Energy Conservation Conference Proceedings,  Athens Academy, 254-256.
 
 
 
 
 
Ενέργειες Εγγράφων