Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Βασίλειος Καψάλης

Σπουδές 

 • Διδακτορικός Τίτλος, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μηχανικός Παραγωγής

Διδακτικό Έργο

 • Διαλέξεις στο μάθημα Τεχνολογική Οικονομική Ι 
 • Διαλέξεις στο μάθημα Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
 • Διαλέξεις στο μάθημα Ενεργειακή Διαχείριση

Επαγγελματική Εμπειρία

 • ΥΥ/ΧΧΧΧ - Σήμερα

Διοικητικά Καθήκοντα

 • ΥΥ/ΧΧΧΧ - Σήμερα

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες 

 • Τεχνοοικονομική βελτιστοποίηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Περιβαλλοντική οικονομική και βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
 • Νανοσύνθετα υλικά και διαχείριση θερμικής ενέργειας

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 • ΥΥ/ΧΧΧΧ:  

 

Ενέργειες Εγγράφων