Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Μετροτεχνικό Εργαστήριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αίθουσα Ελεγχόμενων Συνθηκών

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ΜΕ) αποτελεί οργανωτική μονάδα του ΕΜΠ από το 1962 οπότε και ιδρύθηκε (ΦΕΚ αριθμός φύλλου 32, Τεύχος 1, 22/02/1962, Διάταγμα 132). Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Κτίρια του ΕΜΠ στην Πατησίων, ενώ το 1997 μετεγκαταστάθηκε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο αποτελεί επί σειρά ετών το σύνδεσμο μεταξύ της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της πρακτικής εφαρμογής των όσων διδάσκονται στα Μαθήματα του Κύκλου Σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής της Σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα, το Μετροτεχνικό Εργαστήριο δραστηριοποιήθηκε από την ίδρυσή του στην διεξαγωγή ερευνητικού έργου και στην παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο υποστηρίζει άμεσα το μάθημα «Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι». Το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό στο 5ο εξάμηνο του κύκλου σπουδών Μηχανικού Παραγωγής και περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις. Επίσης υποστηρίζει το μάθημα «Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ». Το μάθημα αυτό είναι υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο κύκλου σπουδών μηχανικών παραγωγής.

Ο εξοπλισμός και ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται επίσης για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών, καθώς και για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο της μετροτεχνίας.

Ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ΜΕ) έχει πολύχρονη παρουσία στον χώρο των μετρήσεων ακριβείας και μεγάλο ερευνητικό έργο. Αυτή τη χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο κατασκευής ενός χώρου ελεγχόμενων συνθηκών. Με την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό του χώρου αυτού το εργαστήριο θα διαπιστευθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 : 2005 ώστε να παρέχει υπηρεσίες δοκιμών στην βιομηχανία.

 

Τα στελέχη του εργαστηρίου έχουν μεγάλη πείρα σε θέματα μη-καταστροφικών ελέγχων ποιότητας και παρέχουν υπηρεσίες:

Ø      Σε ερευνητικά έργα όπου απαιτούνται μετρήσεις χαρακτηριστικών μεγάλης ακριβείας.

Ø      Σε επιχειρήσεις για την εκτέλεση μετρήσεων ακριβείας και τη δημιουργία εργαστηρίων μετρήσεων και ελέγχου των κατασκευών τους.

Ø      Σε κρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με διενέργεια μετρήσεων ακριβείας, παροχή υποδείξεων και συμβουλών επί σχετικών θεμάτων ώστε να γίνεται δυνατή η μέτρηση και η βελτίωση της ποιότητας των μηχανουργικών και άλλων κατασκευών.

Ειδικότερα, το Μετροτεχνικό Εργαστήριο παρέχει τις εξής μετρήσεις:

Μετρήσεις εξωτερικών διαστάσεων 0 ÷ 600 mm, Μετρήσεις εσωτερικών διαστάσεων 0,5 ÷ 450 mm, Μετρήσεις εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων σύμφωνα με το ISO 286, Μετρήσεις ελεγκτήρων αξόνων, Μετρήσεις ελεγκτήρων τρυμμάτων, Μετρήσεις ελεγκτήρων σπειρωμάτων σύμφωνα με ANSI/ASME B1.2, BS 84, BS 919, DIN 13, ISO 228-1, DIN 40431.

Ταυτόχρονα, το ερευνητικό προσωπικού του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου δραστηριοποιείται σε ερευνητικά έργα ή έργα παροχής υπηρεσιών, στους τομείς:

Ø   Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας και λοιπών Συστημάτων Διαχείρισης.

Ø   Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών προγραμματισμού έργων (Project Management)

Ø   Εκπόνηση μελετών Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) στο πλαίσιο της υλοποίησης στρατηγικών επιχειρησιακών αποφάσεων.

Ø   Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών Διαχείρισης Κινδύνων στον τομέα των Έργων (Project Risk Management)

Ø   Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών Διαχείρισης Κινδύνων στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems). (Σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιομηχανικού Λογισμικού του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής)

Ενέργειες Εγγράφων