Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Γεώργιος Χατζηστέλιος

Σπουδές 

 • 2006:  Διδάκτωρ Μηχανικός, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Αντικείμενο Διατριβής: «Η διαχείριση της εταιρικής γνώσης ως εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας».
 • 2000: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση & Επιχειρησιακή Έρευνα.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2/2010 - Σήμερα: Τεχνικός Υπεύθυνος στο Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Φεβρουάριος 2009  -  αρ. πιστοποιητικού 512) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025:2005 Μετροτεχνικό Εργαστήριο Δοκιμών του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
 • 9/2007 - Σήμερα: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας στο Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Φεβρουάριος 2009  -  αρ. πιστοποιητικού 512) κατά  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025:2005 Μετροτεχνικό Εργαστήριο Δοκιμών του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της  Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
 • 9/2007 – Σήμερα:  System Administrator (Διαχειριστής Τοπικού Δικτύου & Web Server, Υποστήριξη Εργαστηρίων) στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα και Έργα Παροχής Υπηρεσιών (επιλογή έργων)
  • 2009: Συμμετοχή στο έργο για την προετοιμασία & υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ–ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας ως Δικαιούχων έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
  • 2009–2010: Συμμετοχή στο έργο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στις εγκαταστάσεις της «TOYOTA Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.» στο Ν. Ηράκλειο (γραφεία) και στην Ελευσίνα (συνεργεία).
  • 2009: Συμμετοχή στο έργο της ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος διαχειριστικής επάρκειας στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά.
  • 2008–2009: Συμμετοχή στο έργο για την εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Έργα
  • 2007–2009: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα GREEN ENTERPRISE: A Framework for Planning and Implementing Local Level Strategies Serving Sustainable Socio Economic Development που υλοποιείται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Γρεβενών, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά, το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) Αττικής, το Sviluppo Italia Basilicata spa και το Εμπορικό Επιμελητήριο (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) της Potenza (Italy – Basilicata), στα πλαίσια του EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006.
  • 2007–Σήμερα: Σχεδιασμός Ανάπτυξη και διαρκής Υποστήριξη / Βελτίωση του Ηλεκτρονικού Ιστοτόπου (Web Site & Intranet – http://simor.ntua.gr/laboratories/metrotechniko-ergastirio) για το Μετροτεχνικό Εργαστήριο του τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, με χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Plone.
  • 2006–Σήμερα: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Επιχειρησιακή γνώση και γνωστικές αγορές για την υποστήριξη συστήματος απόφασης βάσει κινδύνου» σε συνεργασία με τον Εκδοτικό Οίκο «βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ».
  • 2006–2007: Ανασχεδιασμός και εκ νέου Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιστοτόπου (http://athensmba.ntua.gr/) για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (όπως έχει γίνει γνωστό “AthensMBA”) που συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Plone.
  • 2006–2008: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα SYNARMA - Development of an Information System for Natural Risk Management in the Mediterranean που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Δήμο Γρεβενών, Dipartimento Di Scienze Della Terra, Consorzio Interuniversitario Per La Prevenzione E La Protezione Dai Rischi, Universita Della Calabria, στα πλαίσια του EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006.
  • 2005–2006: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιστοτόπου (http://oggi.simor.ntua.gr) για το ερευνητικό πρόγραμμα Συνολικές Επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 (OGGI – Olympic Games Global Impact), που το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας – «Αθήνα 2004» υλοποίησαν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • 2005: Συμμετοχή στο έργο προετοιμασίας για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία των εγκαταστάσεων των γραφείων της εταιρείας «TOYOTA Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.» στο Ν. Ηράκλειο.
  • 2004–2005: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείριση Διευρυμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Παραφαρμακευτικών Προϊόντων βάσει κινδύνων (management by risk) με υποστήριξη εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  • 2004–2005: Παραμετροποίηση και εγκατάσταση του ERP Microsoft Business Solutions Navision 3.70 στον τομέα της Διαχείρισης Παραγωγής στην εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φυσικών καλλυντικών «APIVITA S.A.».
  • 2004–2005: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Μικροοικονομική Ανάλυση των Συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
  • 2004: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιοποίηση Δεδομένων του Αρχείου Απαλλοτριώσεων και Ενσωμάτωσής τους στο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Αθηναίων.
  • 2004: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Πρότυπες Μελέτες Οργάνωσης & Εργονομίας σε Ελληνικές Επιχειρήσεις.
  • 2003–2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) χρηματοδοτούμενο από τη ΔΕΗ, με τίτλο Προηγμένα Συστήματα Κατασκευών – Ανακατασκευών Σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εξοικονόμησή της με Βάση τη Διαχείριση Κινδύνων – ΠΡΟΣΗΚΟΝ.
  • 2003–2004: Μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801) για την εταιρεία «ΣΕΛΜΑΝ».
  • 2002: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Οργάνωση Εποπτείας και Διαχείριση Κινδύνου Έργου Υλοποίησης Συστήματος ERP.
  • 2000: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Βελτιστοποίησης της Ροής Υλικών σε Σύνδεση & Ολοκλήρωση με Πληροφοριακό Σύστημα (ERP).
  • 2000: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Επιλογή Βιομηχανικού & Εμπορικού Λογισμικού ERP.
 • 2012-σήμερα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ερευνητικό έργο: "Αναβάθμιση της ασφάλειας οδικών μεταφορών μέσω βελτίωσης της συμπεριφοράς χρηστών σηράγγων με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης" (http://shragges.edu.gr) με σκοπό την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Συντήρηση και διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου.
 • 2012-σήμερα: Συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και βελτίωση της ιστοσελίδας της Διαδικτυακής Τηλεόρασης της Πειραϊκής Εκκλησίας (http://www.pewebtv.com) με σκοπό την ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη λατρευτικών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε καθημερινή βάση, ημερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκπομπών και την δημιουργία ψηφιακού αρχείου για την παρουσίαση βιντεοσκοπημένων εκπομπών. Παραγωγή εκπομπών.
 • 2012-σήμερα: Συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και βελτίωση της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (http://www.imp.gr) με σκοπό την παρουσίαση του έργου της.
 • 2012-σήμερα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για την Έκθεση Χριστιανικού Βιβλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (http://exb.imp.gr) με σκοπό την παρουσίαση και πώληση βιβλίων και λοιπών συναφών ειδών.
 • 2012-σήμερα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (http://www.impneothta.gr) με σκοπό την παρουσίαση του έργου του γραφείου και των τομέων νεότητας των Ενοριών της Μητροπόλεως Πειραιώς. Συντήρηση και διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου.
 • 2011-σήμερα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου (http://www.myronzwhs.gr) με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla. Συντήρηση & διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου.
 • 2009: Συμμετοχή στο έργο ανάπτυξης, υποστήριξης και εφαρμογής στην εταιρεία Αττικό Μετρό Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ) Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μεταβατικής Περιόδου και την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429.
 • 2009: Συμμετοχή στο έργο μελέτης και εγκατάστασης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 στις εγκαταστάσεις της Grundfos Ελλάς.
 • 2009: Συμμετοχή στο έργο εναρμόνισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 του ήδη εφαρμοζόμενου και πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 της εταιρείας MONOTEZ.
 • 2006–2009: Επίβλεψη εγκατάστασης λογισμικού συστήματος ERP SAP στην εταιρεία «ΜΟΝOΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.». Σύνταξη & Υποβολή Πρότασης, καθώς επίσης και μέλος της ομάδας Διοίκησης & Διαχείρισης του Έργου Εγκατάστασης ERP για την εταιρεία «ΜΟΝOΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», Μέτρο 3.2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», Κατηγορία Πράξης 2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ».
 • 2005–2006: Συμμετοχή στο έργο εγκατάστασης του LogicDIS-Solution ERP στην κλειθροποιία «DOMUS Α.Ε.» – Ανάπτυξη διεπαφών (interfaces) μεταξύ του LogicDIS-Solution ERP και του μηχανογραφικού συστήματος Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής της εταιρείας – Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία των συστημάτων.
 • 2005: Μελέτη, ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (σε περιβάλλον MS Access) Ολοκληρωμένου Συστήματος Πωλήσεων και Διαχείρισης Αποθήκης βιβλιοπωλείου για το βιβλιοπωλείο «Μικρός Κοραής».
 • 2005–Σήμερα: Ανάλυση Διαδικασιών, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη του ERP Microsoft Business Solutions Navision 3.70 στον Εκδοτικό Οίκο «βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ» – Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία του ERP συστήματος.
 • 2004–2005: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου (http://www.estiabookstore.gr) για το βιβλιοπωλείο «Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ» με χρήση Active Server Pages (ASP) και SQL Server, με σκοπό την παρουσίαση βιβλίων, εκδοτών, συγγραφέων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • 2003–2004: Ανάπτυξη εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (σε περιβάλλον MS Access) Ολοκληρωμένου Συστήματος Πωλήσεων και Διαχείρισης Αποθήκης βιβλιοπωλείου για την εταιρεία «Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ».
 • 2003: Προετοιμασία και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 της εταιρείας «ΜΟΝOΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.».
 • 2002–Σήμερα: Ανάπτυξη, βελτίωση και συντήρηση του μηχανογραφικού συστήματος (σε περιβάλλον MS Access) για τον Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής στην κλειθροποιία «DOMUS Α.Ε.» – Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία.
 • 2002: Μελέτη & ανάπτυξη εφαρμογής υπολογισμού συγγραφικών δικαιωμάτων και εφαρμογών διαδικτύου για τον Εκδοτικό Οίκο «βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ».
 • 2001: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Ιστοτόπου (http://www.hestia.gr) για τον Εκδοτικό Οίκο «βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ» με χρήση Active Server Pages (ASP).
 • 2000: Προετοιμασία και πιστοποίηση κατά ISO 9001:1994 της εταιρείας «LOGICIEL – Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α.Ε.Β.Ε.» στο πεδίο της Ανάπτυξης, Πώλησης και Υποστήριξης Λογισμικού.
 • 2000: Προετοιμασία και πιστοποίηση κατά ISO 9002:1994 της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας πολυουρεθάνης «ΜΟΝΟΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε.» στο πεδίο της Παραγωγής & Επεξεργασίας Διογκωμένης Εύκαμπτης Πολυουρεθάνης.
 • 2000-2001: Προετοιμασία για την πιστοποίηση της εταιρείας «SPRAY PACK S.A.» κατά ISO 9002:1994 στο πεδίο της Παραγωγής Οικιακών & Καλλυντικών Προϊόντων σε Μορφές Aerosol, Υγρών & Σκόνης

Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Έλεγχος & Διασφάλιση Ποιότητας
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Συνεχής Βελτίωση
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

 • 6/2008: «Εφαρμογή ΣΔΠ κατά ISO 9000. Κίνητρα, οφέλη και προβλήματα» σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Κηρυττόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου).
 • 6/2008: «Εφαρμογή ΣΔΠ κατά ISO 9000. Ένας αγώνας διαρκείας» σε συνεργασία με τον κ. Βρασίδα Λεώπουλο (Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ ).
 • 6/2007: «Μικροοικονομική Ανάλυση των Συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – Εκτίμηση κόστους εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών» σε συνεργασία με τους κ.κ. Νικόλαο Μαρμαρά (Αναπ. Καθηγητή ΕΜΠ ), Βρασίδα Λεώπουλο (Επικ. Καθηγητή ΕΜΠ ), Ευάγγελο Χαμπηλομάτη (Υπ. Διδάκτορα ΕΜΠ ), Νικόλαο Μαργαριτούλη (Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ ), Ζαχαρία Τσαρακλή (Ερευνητή ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ).
 • 5/2007: «Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος Ποιότητας και Παραγωγικό Σύστημα Επιχείρησης» σε συνεργασία με τους κ.κ. Επικ. Καθηγητή ΕΜΠ Βρασίδα Λεώπουλο, Δρ. Κωνσταντίνο Κηρυττόπουλο και Δημήτριο Παπαπολύζο, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (AthensImperial, Αθήνα 16-18 Μαΐου 2007).
 • 10/2006: «Η Διαχείριση της Εταιρικής Γνώσης ως προηγμένο εργαλείο ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» σε συνεργασία με τους κ.κ. Επικ. Καθηγητή Βρασίδα Λεώπουλο και Δρ. Κωνσταντίνο Κηρυττόπουλο, στην Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Κ. Ν. Δερβιτσιώτη. 

 

Ενέργειες Εγγράφων