Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αθανάσιος Χρ. Καρμπέρης

Σπουδές

 • 2014: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2013: Διδάκτωρ ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, θέμα διατριβής : «Εργαλεία Υποστήριξης Απόφασης για την Αξιολόγηση και το Δίκαιο Επιμερισμό του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου σε Επενδυτικά Έργα». Επιβλέπων καθηγητής: Ηλίας Τατσιόπουλος
 • 2007: M.Sc. in Management in Construction από το Kingston University (UK). Αποφοίτηση με Distinction.   Διπλωματική εργασία: «PPPs in Greece: Tender evaluation model in the lowest charging of users criterion». 
 • --:ΣΤΕΑΜΧ (μετεκπαίδευση σε έργα Πολιτικού Μηχανικού: 5 εξάμηνα)
 • 2000: Αποφοίτηση από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Αξιωματικός Μηχανικού) 

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2008-2010: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ).  
 • - Σχεδίαση και συντονισμός συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ 2007-2013) και έργων σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Μέλος Ομάδας Ποιότητας ΓΔΟΣΥ.
 • - Υπεύθυνος ανάπτυξης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (ΣΔΕΠ) του ΥΠΕΘΑ, με  πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429 και ISO 9001/2008 στο αντικείμενο: «Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων ΣΔΙΤ».
 • 2007-2008: Μέλος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

 1. Τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων (Investment assessment methods and techniques)
 2. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους και ανάλυση σκοπιμότητας (Cost-Benefit Analysis and feasibility analysis)
 3. Συμβάσεις επιμερισμού εσόδων και κόστους επενδύσεων (Revenue/cost-sharing contracts)
 4. Ποσοτική ανάλυση κινδύνων (Quantitative risk analysis)
 5. Εφαρμογή θεωρίας παιγνίων συνεργασίας σε επενδύσεις (Cooperative game theory in investments)
 6. Συστήματα λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά έργα (Decision support systems in environmental projects)
 7. Επιμερισμός κινδύνων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων (Risk allocation in waste management projects)

Βραβεία         

2ο Διεθνές Βραβείο Επιστημονικής Δημοσίευσης από το  International Solid Waste Association:

  http://www.iswa.org/nc/home/news/news-detail/browse/2/article/iswa-publication-award-2013-results/109/

 (ISWA Publication Award 2013) για το paper:

Karmperis, A. C., Aravossis, K., Tatsiopoulos, I.P., and Sotirchos, A., (2013): Decision support models for solid waste management: Review and game theoretic approaches, Waste Management, Vol. 33, Issue 5, pp. 1290-1301. 

Βιβλία

Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αραβώσης Κ., Καρμπέρης Αθ., Σωτήρχος Αν., (2012): Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδόσεις: "Νομική Βιβλιοθήκη", σελ. 504, ISBN: 978-960-562-027-1.

  http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/TΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

                                        

 
                         Καρλαύτης Μ., Καρμπέρης Αθ., (2014): Στρατιωτική Επιχειρησιακή Έρευνα,  Εκδόσεις:  "Συμμετρία", σελ. 764, ISBN: 978-960-11-0000-5

Ομιλίες

- Ομιλία στο "Theory Group" του Τμήματος Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ, στο θέμα: "Fair division of multiple stochastic pies within the Nash bargaining solution: Modeling and real-life application", 12 Οκτ 2012.

- Ομιλία στο πλαίσιο του μαθήματος "Μάνατζμεντ Κοινωνικών Υπηρεσιών" του ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία" του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), στο θέμα: "Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Συγκρουσιακά Παίγνια", 19 Νοε 2013.

- Ομιλία στο πλαίσιο του μαθήματος "Μάνατζμεντ Κοινωνικών Υπηρεσιών" του ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία" του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), στο θέμα: "Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Συνεργατικά Παίγνια", 12 Δεκ 2013.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές         

(1) Karmperis, A. C., Aravossis, K., Tatsiopoulos, I.P., and Sotirchos, A., (2013): Decision support models for solid waste management: Review and game theoretic approaches, Waste Management, Vol. 33, Issue 5, pp. 1290-1301. - Review Paper - [SCOPUS & ISI]

(2)  Karmperis, A. C., Aravossis, K., Tatsiopoulos, I.P., and Sotirchos, A., (2012): On the fair division of multiple stochastic pies to multiple agents within the Nash bargaining solution, PLoS ONE, Vol. 7, Issue 9, e44535. doi:10.1371/journal. pone.0044535  [SCOPUS & ISI]

(3) Karmperis, A. C., Tatsiopoulos, I. P., Sotirchos, A., and Aravossis, K. (2012): On the financial and risk analysis of waste treatment projects in Greece, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 7, Issue 2, pp. 252-262 [SCOPUS]

(4) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Tatsiopoulos, I. P., and Aravossis, K. (2012): Environmental project evaluation: IRR-based decision support with a Monte Carlo simulation algorithm, Civil Engineering and Environmental Systems, Vol. 29, Issue 4, pp. 291-299 [to be included in SCOPUS & ISI]

(5) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2012): Implementing wastewater treatment projects through build-operate-transfer contracts, International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 7, Issue 2, pp. 237-251 [SCOPUS]

(6) Karmperis, A.C., Aravossis, K., Sotirchos, A., and Tatsiopoulos, I. P., (2012): Coordination of multi-agents with a revenue-cost-sharing mechanism: A cooperative game theory approach, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,  Vol. 6, Issue 1, pp. 209-221 [SCOPUS]

(7) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2012): Waste management project's alternatives: a risk-based multi-criteria assessment (RBMCA) approach, Waste Management,  Vol. 32, Issue 1, pp. 194-212 [SCOPUS & ISI]

(8) Sotirchos, A., Karmperis, A. C., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): Financial sustainability of the waste treatment projects that follow PPP contracts in Greece: a formula for the calculation of the profit rate,  WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 144, pp. 285-297     [SCOPUS]

(9) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2010): Funding evaluation model for the implementation of wastewater treatment projects through Public Private Partnerships, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 131, pp. 147-159     [SCOPUS]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές         

(10) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Tatsiopoulos, I. P., and Aravossis, K., (2013): Risk assessment techniques as decision support tools for military operations, 2nd International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences, Vari, 11-12 Apr. 2013. 

(11) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2012): Risk based process for funding scheme evaluation of Public Private Partnerships, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling, Vouliagmeni, Athens,  7-9 Mar. 2012, pp. 20-25 [indexed in SCOPUS]

(12) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): A cooperative game theory approach for the equal profit and risk allocation, Proceedings of the 2nd European Conference of Systems,  Puerto de La Cruz, Tenerife, 10-12 Dec. 2011, pp. 155-160 [indexed in SCOPUS]

(13) Karmperis, A.C., Aravossis, K., Sotirchos, A., Tatsiopoulos, I. P., (2012): ENPV or ERR? Total Project's Uncertainty Index (TPUI) for sustainable decision making, Third International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, 3-5 Oct., Skiathos, Greece.

(14) Karmperis, A.C., Aravossis, K., Sotirchos, A., Tatsiopoulos,I., (2012): An overview of the waste management assessment methods and techniques, ATHENS 2012 International Conference of Sustainable Solid Waste Management, 28-29 Jun., Papagos, Athens.

(15) Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): Option evaluation process for the waste incineration projects, Proceedings of the Third International Conference Environmental Management Engineering Planning & Economics (CEMEPE & SECOTOX 2011), Skiathos, Greece, 19-24 Jun. 2011, pp. 925-930.

(16) Sotirchos, A., Karmperis, A. C., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): An algorithm for the equal profit allocation between multiple players, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 13-15 Απρ. 2011, pp.186-193.

(17) Καρμπέρης Αθ., Αραβώσης Κ., Τατσιόπουλος Η., Σωτήρχος Αν., (2012): Βιωσιμότητα επιχειρηματικών συνεργασιών σε έργα διαχείρισης αποβλήτων: Η λύση διαπραγμάτευσης του Nash, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Κρίση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα, 30 Νοε.-1 Δεκ. 2012, pp.671-678.

Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (από 2011)

 • (a) European Journal of Operational Research (Elsevier B.V.) (SCOPUS & ISI)
 • (b) Waste Management (Elsevier B.V.) (SCOPUS & ISI)
 • (c) Environmental Engineering and Management Journal (SCOPUS & ISI)
 • (d) Science of the Total Environment (Elsevier B.V.) (SCOPUS & ISI)
 • (e) Civil Engineering and Environmental Systems (Taylor & Francis) (SCOPUS & ISI)
 • (f) International Journal of Sustainable Development and Planning (WIT) (SCOPUS)
 • (g) Journal of Environmental Science and Water Resources (Wudpecker Journals)
Files
Ενέργειες Εγγράφων