Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κωνσταντίνος Καζάρας

Σπουδές

  • 2010- :Υποψήφιος Διδάκτoρας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, θέμα διατριβής :                   « Συστημική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων λειτουργίας οδικών σηράγγων». Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος
  • 2009: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση & Επιχειρησιακή Έρευνα

Επαγγελματική Εμπειρία

2009-2010: Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και Εσωτερικών Διαδικασιών Δήμου Αμαρουσίου

2010-2011: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αμαρουσίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαχείριση κινδύνων και ασφάλεια σύνθετων κοινωνικοτεχνικών συστημάτων
  • Ανάλυση επικινδυνότητας και ανάλυση αβεβαιότητας
  • Ασφάλεια οδικών σηράγγων
  • Διαχείριση Έργων 

Επιλογή Δημοσιεύσεων

       Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων κατόπιν κρίσεως

·         Kirytopoulos, K., Rentizelas, A., Tatsiopoulos, I. and Kazaras, K. 2010, ‘Improving safety in Greek road tunnels’,  Proceedings of the Urban transport 2010 Conference published in The Sustainable World Book Series, WIT Press, Cyprus 5-7 May, pp. 557-568.

·         Kirytopoulos, K., Rentizelas, A., Kazaras, K. and Tatsiopoulos, I. 2010, ‘Quantitative operational risk analysis for dangerous goods transportation through cut and cover road tunnels’,  Proceedings of ESREL 2010 Conference, Taylor & Francis, Rhodes 5-9 September, pp. 167-172.Ενέργειες Εγγράφων