Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Αναστάσιος Σωτήρχος

Σπουδές

 

 • 2007- : Υποψήφιος Διδάκτoρας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, θέμα διατριβής : «Προσδιορισμός, ανάλυση και μεθοδολογική διαπραγμάτευση κινδύνου στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Επιβλέπων καθηγητής: Ηλίας Τατσιόπουλος
 • 2001: Πτυχίο Νομικού Τμήματος, Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 • 1995: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 


 • Τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων (Investment assessment methods and techniques)
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους και ανάλυση σκοπιμότητας (Cost-Benefit Analysis and feasibility analysis)
 • Συμβάσεις επιμερισμού εσόδων και κόστους επενδύσεων (Revenue/cost-sharing contracts)
 • Ποσοτική ανάλυση κινδύνων (Quantitative risk analysis)
 • Εφαρμογή θεωρίας παιγνίων συνεργασίας σε επενδύσεις (Cooperative game theory in investments)
 • Συστήματα λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά έργα (Decision support systems in environmental projects)
 • Επιμερισμός κινδύνων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων (Risk allocation in waste management projects)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές         

 

 1. Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): Waste management project's alternatives: a risk-based multi-criteria assessment (RBMCA) approach, Waste Management,  In Press, Corrected Proof, DOI: 10.1016/j.wasman.2011.09.001      [included in SCOPUS]
 2. Sotirchos, A., Karmperis, A. C., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): Fnancial sustainability of the waste treatment projects that follow PPP contracts in Greece: a formula for the calculation of the profit rate,  WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 144, pp. 285-297     [to be included in SCOPUS]
 3. Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2010): Funding evaluation model for the implementation of wastewater treatment projects through Public Private Partnerships, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 131, pp. 147-159     [included in SCOPUS]

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές         

 

 1. Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): A cooperative game theory approach for the equal profit and risk allocation, Proceedings of the 2nd European Conference of Systems,  Puerto de La Cruz, Tenerife, 10-12 Dec. 2011, pp. 155-160 [to be included in SCOPUS]

 2. Karmperis, A. C., Sotirchos, A., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): Option evaluation process for the waste incineration projects, Proceedings of the Third International Conference Environmental Management Engineering Planning & Economics (CEMEPE & SECOTOX 2011), Skiathos, Greece, 19-24 Jun. 2011, pp. 925-930.
 3. Sotirchos, A., Karmperis, A. C., Aravossis, K. and Tatsiopoulos, I. P., (2011): An algorithm for the equal profit allocation between multiple players, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 13-15 Απρ. 2011.
 4. Aravossis, K., Sotirchos, A., and Tatsiopoulos, I. P., (2009):  Σύγκριση σεναρίων και χρηματοοικονομική ανάλυση υλοποιούμενου έργου ΣΔΙΤ με τη μέθοδο των δεικτών αξιολόγησης επένδυσης, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 26-28 Νοεμβρίου 2009.
Ενέργειες Εγγράφων