Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Πρόκειται για ένα από τα μαθήματα που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με το αντικείμενο της επιστήμης του Μηχανικού, καθώς είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα κληθούν αργά ή γρήγορα να διοικήσουν έργα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν κατά την εκπαίδευσή τους. Το μάθημα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές γνώσης της διοίκησης των έργων δηλαδή τη διαχείριση εύρους, χρόνου, κόστους, ποιότητας, ανθρωπίνων πόρων, επικοινωνίας, κινδύνων, προμηθειών και ενοποίησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε κύριες μεθόδους/ τεχνικές διαχείρισης των έργων, όπως ο χρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο προγραμματισμός χρήσης των πόρων και η οικονομική παρακολούθηση. 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα εκ των οποίων είναι θεωρητικό ενώ το άλλο πραγματοποιείται στο εργαστήριο με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Το εργαστηριακό μέρος καλύπτει το 50% του συνολικού χρόνου του μαθήματος και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θεωρητικό μέρος καθώς επεξηγεί στους φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ για να εφαρμόσουν τις τεχνικές που έμαθαν στη θεωρία.

Επιπλέον πληροφορίες για τους φοιτητές δίνονται στο http://mycourses.ntua.gr.

Ενέργειες Εγγράφων