Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Διοίκηση Ποιότητας

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Διασφάλιση Ποιότητας: ιστορικό πλαίσιο, ορολογία, συστήματα ποιότητας, πρότυπα ISO 9000, χορήγηση και διατήρηση του πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας. Ποιότης και προδιαγραφές. Ελεγχος ποιότητας. Η στατιστική στην παραγωγή (συχνόγραμμα, κατανομές, κανονική κατανομή, κατανομή μέσων τιμών δειγμάτων). Εννοια και τεχνική προληπτικού ελέγχου (σημεία ελέγχου φυσικές ανοχές). Προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις, με διαλογή και σύγκριση μεταξύ τους Δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) με διαλογή (χαρακτηριστική καμπύλη, αποδεκτή στάθμη ποιότητος απορριπτέα στάθμη ποιότητος, μέση εξερχόμενη ποιότης, όριο μέσης εξερχόμενης ποιότητος, τυποποιημένα συστήματαδειγματοληπτικού ελέγχου παραδοχής με διαλογή). Δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) με μετρήσεις (μέγεθος δείγματος και κριτήριο παραδοχής) Ελεγχος ποιότητος στην επιχείρηση.

Ενέργειες Εγγράφων