Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων --αλυσίδες Μαρκόβ. Εφαρμοσμένη θεωρία αναμονής: εισαγωγικά, διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων, πρότυπα με κατανομές Πουασόν, πρότυπα με άλλες κατανομές, ειδικά πρότυπα αναμονής, μεθοδολογία εφαρμογής. Αντικατάσταση εξοπλισμού: εισαγωγή, αντικατάσταση με όμοια ή βελτιωμένη μηχανή, συνεχής τεχνολογική βελτίωση, απότομη και συνεχής βελτίωση. Αντικατάσταση εξαρτημάτων - συντήρηση εξοπλισμού: εισαγωγή, στοιχεία θεωρίας ανανεώσεως, αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση εξαρτημάτων τεχνικών συστημάτων, προβλήματα επιθεωρήσεως - συντηρήσεως. 
Αξιοπιστία τεχνικού εξοπλισμού: εισαγωγή, ορισμοί, υπολογισμός αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων, προσδιορισμός βέλτιστης στάθμης αξιοπιστίας. Ανάλυση αποφάσεων: δένδρα αποφάσεων - θεωρία χρησιμότητας.

Ενέργειες Εγγράφων