Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Εργαστηριακές ασκήσεις (εφαρμογές σε μελέτες περιπτώσεων) με τη βοήθεια Η/Υ στα ακόλουθα θέματα: φύλλα εργασίας, γραμμικός προγραμματισμός, ακέραιος και συνδυαστικός προγραμματισμός, προσομοίωση, ευρετικές μέθοδοι (Heuristics), έμπειρα συστήματα (Expert Systems), συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), ανάλυση αποφάσεων, ανάλυση δικτύων διανομής προϊόντων.

Ενέργειες Εγγράφων