Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Εργονομία

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τις νοητικές πλευρές τις ανθρώπινης εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση υπαρχόντων και το σχεδιασμό διαμεσολαβητών ανθρώπου-μηχανών, αλληλεπίδρασης ανθρώπου-Η/Υ, νοητικών βοηθημάτων, καθώς και συστημάτων εργασίας στα οποία η νοητική συνιστώσα είναι σημαντική. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μελέτη Εργασίας και Στοιχεία Εργονομίας».

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Νοητική Εργασία: αντίληψη και πραγματοποίηση ενεργειών, κατηγοριοποίηση σημάτων-πληροφοριών, μνήμη. Σχεδιασμός χειριστηρίων και ενδεικτικών οργάνων. Σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης (σήμανση). Σύνθετες νοητικές δραστηριότητες (επίλυση προβλημάτων, διάγνωση, λήψη αποφάσεων). Χρηστο-κεντρικός σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και διάγνωσης. Αλληλεπίδραση ανθρώπου / υπολογιστή και αξιολόγηση ευχρηστίας πληροφοριακών συστημάτων. Ανθρώπινα λάθη, ανθρώπινη αξιοπιστία και τεχνικές βελτίωσής-της.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση:    60%

Εργασία :                              40%

Ενέργειες Εγγράφων