Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει επιδράσει σημαντικά σε αρκετές περιπτώσεις στην επιχειρηματική πρακτική των επιχειρήσεων και στον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τις δραστηριότητές τους δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί. Η εισαγωή προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στους οργανισμούς επιτρέπει την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την επέκταση των δραστηριοτήτων του με τρόπο αξιοσημείωτο. Το μάθημα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου προσπαθεί να καλύψει τις βασικές έννοιες του αντικειμένου, να εξηγήσει τις υφιστάμενες επιρροές από άλλα επιστημονικά αντικείμενα και να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η υλοποίηση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να βοηθήσει στην υιοθέτηση νεωτεριστικών επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να μεταμορφώσουν τη λειτουργία ενός οργανισμού.

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Το περιεχόμενο του μαθήματος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι οργανωμένο σε πέντε μεγάλες εκπαιδευτικές ενότητες:

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Ορισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Μεθοδολογικό Πλαίσιο
 • Στρατηγική Θεώρηση


Μοντέλα με Τελικό Αποδέκτη τον Καταναλωτή (B2C)

 • Βασικά Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Εφαρμογές E-tailing
 • Εφαρμογές Παροχής Υπηρεσιών
 • Εφαρμογές CRM
 • Εφαρμογές Mobile Commerce


Μοντέλα με Τελικό Αποδέκτη την Επιχείρηση (B2B)

 • Βασικά Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Εφαρμογές Προμηθειών
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Αγορών


Μοντέλα με Τελικό Αποδέκτη τον Πολίτη

 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης


Αξιολόγηση, Κριτική Θεώρηση & Μελλοντικές Τάσεις

 • Αξιολογήση Επενδύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Κριτική Θεώρηση Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Μελλοντικές Τάσεις

   

Μέθοδος Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση:    50%

Εργασία Εξαμήνου:            50%

Ενέργειες Εγγράφων