Αρχική Σελίδα Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Διδασκόμενα Μαθήματα Μελέτη Εργασίας και Στοιχεία Εργονομίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Μελέτη Εργασίας και Στοιχεία Εργονομίας

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση βασικών γνώσεων γύρω από τον ανθρώπινο παράγοντα στα συστήματα παραγωγής και η εξοικείωση με μεθόδους για το σχεδιασμό θέσεων εργασίας και τον προγραμματισμό παραγωγικών διαδικασιών στις οποίες η συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι κυρίως σωματική παρά νοητική.

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Εισαγωγή στην εργονομία. Γενικό εργονομικό μοντέλο. Σωματική ή μυϊκή εργασία – σχεδιασμός για τη μείωση του σωματικού φόρτου. Εργονομικός σχεδιασμός μορφολογικών στοιχείων θέσεων εργασίας και εργαλείων. Θερμοκρασιακό περιβάλλον – κίνδυνοι, μέτρηση και μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων. Ακοή και ηχητικό περιβάλλον – κίνδυνοι, μέτρηση και μέτρα για την πρόληψη/μείωση των κινδύνων. Όραση και φωτισμός – κανόνες φυσικού και τεχνητού φωτισμού. Χρόνος και εργασία (βιολογικοί ρυθμοί, νυκτερινή εργασία και εναλλασσόμενα ωράρια εργασίας, γήρανση). Μελέτη μεθόδων. Διαγράμματα διαδικασίας, ροής της εργασίας, πολλαπλής δραστηριότητας, δεξιάς-αριστεράς χειρός. Μελέτη κινήσεων. Μέτρηση της εργασίας. Κανονική και πρότυπη απόδοση, εκτίμηση απόδοσης. Χορηγήσεις, βασικός χρόνος, πρότυπος χρόνος. Συστήματα προκαθορισμένων χρόνων: ΜΤΜ, Work Factor. Η μελέτη εργασίας στη ροϊκή παραγωγή.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση:      60%

Εργασίες:                                25%

Εργαστηριακές ασκήσεις:   15%

Ενέργειες Εγγράφων