Αρχική Σελίδα Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Διδασκόμενα Μαθήματα Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Γενική Λογιστική: ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως. Τα βιβλία της Λογιστικής. Λογιστική βιομηχανικού κόστους. Βασικές αρχές κοστολόγησης. Λογιστική συνολικού κόστους. Λογιστική διαφορικού κόστους. Ανάλυση κόστους-οφέλους. Χρηματοοικονομική λειτουργία. Διοικητικός Ελεγχος και Κέντρα Κόστους. Αρχές Διοικήσεως Προσωπικού.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Μετροτεχνικό Εργαστήριο.

Ενέργειες Εγγράφων