Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Παίγνιο Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διοικώντας μια υποθετική επιχείρηση, προσομοιωμέν στον Η/Υ. Η διοίκηση γίνεται καθ' ομάδες των 5-6 σπουδαστών και περιλαμβάνειτη λήψη μιας σειράς αποφάσεων γύρω από βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγή, πωλήσεις, διαφήμιση, χρηματοδότηση, συνεργασία με τράπεζες, διοίκηση ανθρώπων κλπ.), μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, ανταγωνισμού και χρονικής πιέσεως. Η μάθηση γίνεται εμπειρικά και συμμετοχικά, ενώ γίνονται και παράλληλες παρουσιάσεις διαφόρων σχετικών θεμάτων.

Ενέργειες Εγγράφων