Αρχική Σελίδα Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Διδασκόμενα Μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων. Μεθοδολογίες ανάλυσης συστημάτων σε τεχνικά, κοινωνικά και πληροφοριακά συστήματα. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, διαμόρφωση στόχων, σύνθεση και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων,αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τεχνικές δομικής ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις λειτουργίες της Προμήθειας, της Παραγωγής, της Διανομής, του Ελέγχου Ποιότητας και της Συντήρησης μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Συστήματα δεικτών διοικητικού ελέγχου. Στρατηγικός προγραμματισμός πληροφοριακών συστημάτων στην βιομηχανία.

Ενέργειες Εγγράφων