Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής Ι

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Επιλογή θέσης εγκαταστάσεως εργοστασίου. Επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού. Τεχνολογία Ομάδων. Συστήματα δόμησης της παραγωγικής διαδικασίας - χωροταξική διάταξη εργοστασίου. Υπολογισμός επιφανειών τμημάτων. Εκλογή εγγύτητος τμημάτων. Λεπτομερειακή χωροταξία. Αλγόριθμοι χωροταξίας. Ενδοεργοστασιακές μεταφορές. Οικοδομικά στοιχεία βιομηχανικού κτηρίου: κάνναβος, οροφή, δάπεδο, χρώματα, ψυχολογία εργασίας. Αποθήκευση: αποθηκευτικά συστήματα, αυτόματες αποθήκες, συστήματα συλλογής, μηχανοργάνωση αποθηκών. Προγραμματισμός / Διοίκηση έργου: ανάλυση σύνθετου έργου σε αλληλοεξαρτημένες δραστηριότητες, κατάστρωση & επίλυση δικτύων προγραμματισμού, μεθοδολογία CPM, PERT, υπολογισμός συνεργείων, κοστολογική παρακολούθηση & οικονoμικά προγράμματα. Ελεγχος / παρακολούθηση έργου, υποστήριξη από Η/Υ.

Ενέργειες Εγγράφων