Αρχική Σελίδα Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές Διδασκόμενα Μαθήματα Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Οι στόχοι του Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής. Ταξινόμηση συστημάτων παραγωγής. Η πρόγνωση της ζήτησης. Συνοπτικός προγραμματισμός και βασικό πρόγραμμα παραγωγής (Master Production Schedule). Το πρόβλημα του αποθέματος. Συνολική πολιτική αποθεμάτων. Στατιστικός έλεγχος αποθεμάτων. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με τη βοήθεια Η/Υ. Τράπεζα πληροφοριών, πινάκων υλικών και φασεολογίων. Η μεθοδολογία MRP (Material Requirements Planning). Φόρτιση μηχανών και χρονικός προγραμματισμός στο εργοστάσιο. Συλλογή στοιχείων εργοστασίου και έλεγχος παραγωγής. Η μεθοδολογία JIT (Just-In-Time). Ενταξη ΠΕΠ σε συστήματα CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Ενέργειες Εγγράφων