Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση βασικών γνώσεων απαραίτητων για την διαχείριση του προβλήματος της Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν, σε συνδυασμό και με τις γνώσεις άλλων μαθημάτων, επιτρέπουν στον/ην απόφοιτο της Σχολής να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αναγκαιότητα μείωσης των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που εμφανίζονται στους χώρους εργασίας, αλλά και να μπορεί να αναλαμβάνει με επάρκεια καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.

Περιεχόμενο – Αντικείμενο

Βασικές προσεγγίσεις στο θέμα Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας (Α&ΥΕ) – Συστημική προσέγγιση της Α&ΥΕ – Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων – Μέθοδοι εκτίμησης της επικινδυνότητας της εργασίας και του επαγγελματικού κινδύνου – Στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων και ασθενειών σχετιζόμενων με την εργασία – Κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών – Η μέθοδος των δέντρων σφαλμάτων – Πρότυπα διαχείρισης της Α&ΥΕ στην επιχείρηση – Νομοθετικό πλαίσιο της Α&ΥΕ – Σήμανση ασφαλείας – Καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία.

Μέθοδος Αξιολόγησης

Τελική Γραπτή Εξέταση:      70%

Εργασία:                                 30%

Ενέργειες Εγγράφων