Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κατά παράδοση, ένα μεγάλο μέρος των διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Ερευνας γίνονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με αντικείμενο την επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε συνεργασία με τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Οι σπουδαστές εργάζονται για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις με κανονικό ωράριο. Δεδομένου οτι οι εργασίες τέτοιου τύπου υπόκεινται σε στενά και προκαθορισμένα περιθώρια σε ό,τι αφορά τη διάρκειά-τους και τις προθεσμίες παράδοσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεσή-τους είναι η ελευθερία του σπουδαστή από άλλες σπουδαστικές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις.

 
Τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά οι ευκαιρίες για ανάθεση διπλωματικών εργασιών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων τουΤομέα. Οι εργασίες αυτές γίνονται μέσα στον Τομέα, χρησιμοποιώντας τα σπουδαστήρια και τους Η/Υ, και έχουν μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον φέρνοντας τους σπουδαστές σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις των νέων τεχνολογιών. Πολλές φορές τέτοιου τύπου διπλωματικές εργασίες αποτελούν τον προθάλαμο για την ανάθεση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στον Τομέα.Ενέργειες Εγγράφων